Verzekeringen

Het Horizon College sluit voor alle studenten een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering af. Aan het begin van het schooljaar krijg je hierover meer informatie. De verzekeringen zijn basisverzekeringen voor de risico's die je op school en tijdens excursies of stages loopt. De verzekerde bedragen zijn beperkt, juist omdat het om basisverzekeringen gaat. Je ouders/verzorgers blijven dus aansprakelijk voor ziektekosten, de gevolgen van ongevallen en je daden.

Schade? Eerst de andere verzekeringen!

Je kunt pas een beroep op een schoolverzekering doen als de schade niet of alleen gedeeltelijk is gedekt door een andere verzekering, bijvoorbeeld van het leerbedrijf of van jezelf.

Niet alles is verzekerd

Bij de aansprakelijkheidsverzekering heb je een eigen risico en is ook niet alles verzekerd. De kosten van vervoer van school naar huis worden bijvoorbeeld nooit vergoed.

Verloren spullen niet verzekerd

De school kan zich niet verzekeren tegen het verloren gaan van eigendommen van studenten. Je kunt de school dus niet aansprakelijk stellen als je, op welke manier ook, spullen kwijtraakt die in of voor de school worden gebruikt of daarin achtergelaten worden.