Financiële hulp

Als de financiële situatie van jou of je ouders het niet toe laat om met de reguliere voorzieningen je studiekosten te betalen, kan je extra ondersteuning krijgen vanuit het Horizon College. Dit hangt wel af van een aantal voorwaarden.

Je kunt je hiervoor melden bij het Studie Informatie Punt (STIP). Als blijkt dat je hiervoor in aanmerking komt, worden er met jou of je ouders aanvullende afspraken gemaakt voor het treffen van een uitgebreide betalingsregeling of eventueel kwijtschelding (dit wordt vastgesteld door een inkomenstoets).

Ook voor eerste hulp bij financiële problemen kun je bij het Studie Informatie Punt terecht.