Tegemoetkoming

Tegemoetkoming studiekosten / schoolkosten

Je kunt recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten / schoolkosten als je:

  • een (deeltijd) vavo-opleiding volgt en 18 jaar of ouder bent.

Informatie kun je krijgen bij: Studie Informatie Punt.

Tot en met 31 juli 2015 konden ouders een tegemoetkoming voor schoolkosten aanvragen. Vanaf het schooljaar 2015-2016 is deze regeling afgeschaft. In plaats daarvan is het kindgebonden budget hoger geworden. Op www.toeslagen.nl kunnen ouders zien hoe hoog dit budget is.