Havo 4 boekenlijst | Horizon College

Havo 4

Boekenlijst toelatingstoets

Doel
In de zomer moet je vmbo-TL-stof bijspijkeren voor de ontbrekende vakken.
De toelatingstoets is op maandag 17 augustus 2020 vanaf 10.00 uur.

Hieronder staan de titels en de ISBN-nummers van de boeken die je moet aanschaffen en bestuderen voor elke toets:

H4 BIOLOGIE:
• Nectar vmbo-kgt 3 (4e editite) ISBN 9789001866587
• Nectar vmbo-kgt 4 (4e editite) ISBN 9789001866617
• Werkboek Biologie 1e periode
• Werkboek Biologie 2e periode
• Werkboek Biologie 3e periode

Leren: H1, H3 t/m H5 en H7 t/m H12.
Om te oefenen voor de toets kan je de werkboeken gebruiken. Hieruit kunnen de opgaven uit de corresponderende hoofdstukken worden gemaakt. Deze werkboeken kunnen digitaal worden toegestuurd. Om te oefenen voor de toets kun je gebruik maken van biologiepagina.nl.

H4 GESCHIEDENIS:

Geschiedenis Werkplaats Handboek 4/5 HAVO (3e editie) ISBN 9789001903220. Voor korte en duidelijke uitleg van de tijdvakken, bekijk dan op de site van Blomgeschiedenis.

H4 SCHEIKUNDE:
Bestudeer de stof van de 3e klas Havo/Vwo van een lesmethode. Deze lesmethodes kunnen zijn: NOVA, Curie, Chemie Overal en Chemie. In principe behandelen ze allemaal dezelfde onderwerpen.

Belangrijk is dat je notie hebt van de volgende begrippen:

1. Stoffen; zuivere stoffen/mengsels, soorten mengsels, scheiden van mengsels, fasen, fase veranderingen, atomen, moleculen, Periodiek Systeem der Elementen, symbolen, twee atomige moleculen, naamgeving moleculaire stoffen.

2. Reacties; energie, stoffen verhitten, stoffen verbranden, stoffen ontleden, reactiesnelheid, reactievergelijkingen, rekenen met massaverhoudingen.

Ondersteuning van het bestuderen van de onderwerpen kan gevonden op:
YouTube scheikundelessen (onderwerp).
Wil je b.v. wat meer weten over scheidingsmethoden, google dan naar: “YouTube scheikundelessen scheidingsmethoden”. Je krijgt een filmpje te zien waarbij dhr. Kooij je van alles uitlegt over scheidingsmethoden. Zo kan je voor ieder onderwerp een bijbehorende filmpje zoeken.