Hulp bij je studie

De Onderwijs- en examenregeling (OER) bestaat uit een algemeen deel (met praktische informatie over de gang van zaken bij het Horizon College) en een opleidingsspecifiek deel. 

In het opleidingsspecifieke deel staat onder meer:

  • wat je gaat leren
  • hoe je gaat leren
  • hoe jouw opleiding in elkaar zit
  • wat je moet doen om het diploma te behalen
  • wat wij zullen doen om je daarbij te helpen.

De OER hoort bij de Onderwijsovereenkomst. In de OER staan de rechten die jij en de school tegenover elkaar hebben en de verplichtingen die jij en de school wederzijds zijn aangegaan door gezamenlijk de onderwijsovereenkomst te tekenen. Je kunt deze zien als afspraken in het belang van jouw opleiding. Daarom zal de school je, als het nodig is, aan deze afspraken herinneren.

Andersom is dit ook zo. Je hebt recht op het onderwijs, de begeleiding, de voorzieningen en de examinering, zoals deze in de Handleiding Onderwijs zijn beschreven. Gaat er iets mis? Is de situatie anders dan beschreven? Trek dan vooral aan de bel, bijvoorbeeld bij je mentor. De school zal dan zijn uiterste best doen om het probleem op te lossen.

Je mentor vertelt je meer over de OER. Bij hem of haar kun je ook met vragen hierover terecht.

Zie ook: