De mentor

Als student heb je recht op een goede persoonlijke begeleiding. Modern onderwijs, zoals dat bij het Horizon College wordt gegeven, vraagt veel van je persoonlijke kwaliteiten. Daarbij kun je af en toe raad of hulp nodig hebben.

 

Elke student heeft daarom een mentor. Dat is een docent(e) die je ontwikkeling op school in het oog houdt en je daar met raad en daad bij helpt. Als basis heb je één keer per periode één gesprek met je mentor. Als het nodig is kan dat ook vaker zijn.

 

De mentor houdt ook contact met je wanneer je langer dan één dag afwezig bent, zorgt voor een goede begeleiding en schakelt indien nodig het Studie Informatie Punt, SMW, de decaan of de verzuimcoördinator. Ga met vragen of problemen dus altijd eerst naar de mentor. Als die je niet zelf kan helpen, verwijst hij of zij je naar een decaan of naar het Studie Informatie Punt.

 

Om je goed te kunnen begeleiden moet je mentor natuurlijk wel op de hoogte zijn van hoe het met jou en je studie gaat. Daarom is het belangrijk dat zaken die jouw studie beïnvloeden bij de mentor bekend zijn.

 

Lees ook de folder Schoolmaatschappelijk werk, iets voor jou?

Zie ook: