Onderwijs- en examenregeling

De Onderwijs- en examenregeling (OER) bestaat uit een algemeen deel (met praktische informatie over de gang van zaken bij het Horizon College) en een opleidingsspecifiek deel. 

In het opleidingsspecifieke deel staat onder meer:

  • wat je gaat leren
  • hoe je gaat leren
  • hoe jouw opleiding in elkaar zit
  • wat je moet doen om het diploma te behalen
  • wat wij zullen doen om je daarbij te helpen.

Het is dus belangrijk voor je om deze OER goed door te lezen en er regelmatig dingen in op te zoeken.

De OER bevat in feite de wederzijdse rechten en plichten die wij naar elkaar zijn aangegaan door het gezamenlijk tekenen van de onderwijsovereenkomst. Deze afspraken hebben we gemaakt vanuit jouw opleidingsbelang. En aan deze afspraken mogen we elkaar helpen herinneren als dat nodig is!

Jij hebt dus recht op het onderwijs, de begeleiding, de voorzieningen en de examinering, zoals beschreven in deze OER. Gaat er iets mis? Tref je een andere situatie aan? Trek dan vooral aan de bel! Wij zullen dan onze uiterste best doen om op te lossen  wat er niet goed is gegaan.

 

Je mentor vertelt je meer over de OER. Bij hem of haar kun je ook met vragen hierover terecht.

 

Zie ook: