Schoolmaatschappelijk werk

Problemen horen bij het leven. Maar soms kom je er in je eentje niet uit. Dan kan het prettig zijn om met een onafhankelijke buitenstaander te praten, bijvoorbeeld met iemand van het schoolmaatschappelijk werk.

Waarover hebben we het dan
Met de schoolmaatschappelijk werkers kun je praten over wat jij een probleem vindt in je leven. Bijvoorbeeld problemen met jezelf, weinig zelfvertrouwen, een gevoel van somberheid, het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis. Denk hierbij aan het verlies van een ouder, slachtoffer van huiselijk geweld, ongewenste zwangerschap, je bent of wordt gepest, je hebt steeds met iedereen ruzie, geldzorgen, problemen met je gewicht enzovoort.

Alles wordt in vertrouwen besproken. Ook mag je binnenlopen voor een gesprek en met instemming van jou zoeken we indien nodig naar andere passende ondersteuning.
Is aanwezigheid van gezinsleden, vriend(in), mentor gewenst? Dan kunnen zij met jouw instemming betrokken worden bij de gesprekken.

Het schoolmaatschappelijk werk vind je bij de afdeling Studie Informatie Punt. Je kunt je aanmelden via je mentor.

Lees ook de folder Schoolmaatschappelijk werk, iets voor jou?