Klachten

Het Horizon College streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Toch kan er aanleiding voor een klacht zijn. Om die goed te kunnen behandelen bestaat een klachtenregeling.

Klachten moet je niet voor je houden. Wij horen graag wat er in het Horizon College nog verbeterd kan worden. Ook heeft het indienen van een klacht nooit gevolgen voor de manier waarop je in je studie wordt begeleid of beoordeeld.

Stap 1: bespreek de klacht

  • Bespreek de klacht eerst met de betrokken docent, mentor, conciĆ«rge of andere medewerker. Probeer er samen uit te komen.
  • Lukt dit niet, dien de klacht dan in met het klachtenformulier.
  • Heb je een klacht over ongewenst gedrag (discriminatie, seksuele intimidatie, pesten of agressie), ga dan naar de vertrouwenspersoon.

Stap 2 (indien nodig): klachtenformulier

Vul het klachtenformulier in:

Let op: wij kunnen alleen op een klacht reageren als de gevraagde gegevens duidelijk en volledig ingevuld zijn. Hulp bij het invullen (indien nodig): Studie Informatie Punt.

Behandeling

Nadat wij de klacht hebben ontvangen, nemen wij deze zo snel mogelijk in behandeling:

  • Binnen 5 werkdagen hoor je wie de klacht behandelt en hoe lang het gaat duren.
  • Daarna hoor je binnen 20 werkdagen wat wij aan de klacht doen.
  • Ben je het niet eens met de afhandeling, dan kun je de klacht aan een onafhankelijke klachtencommissie voorleggen.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Een klacht indienen heeft nooit invloed op de begeleiding of de beoordeling van je studie.

Zie ook: