Medezeggenschap

Bij het Horizon College is de medezeggenschap geregeld via de Ondernemingsraad (OR) en de Studentenraad (SR).

Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad (OR) van het Horizon College vertegenwoordigt het personeel in de bestuurlijke vorm over allerlei belangrijke zaken in de school. De OR heeft instemmingsrecht op het personeelsbeleid van het Horizon College en adviseert over belangrijke organisatorische ontwikkelingen en financiƫle besluiten. De OR bestaat uit 11 gekozen personeelsleden en overlegt jaarlijks zo'n acht keer met het College van Bestuur.

Studentenraad (SR)

De Studentenraad (SR) van het Horizon College vertegenwoordigt de studenten in het overleg met het College van Bestuur. De SR bespreekt zaken die het onderwijs en de studenten aangaan en heeft afhankelijk van het onderwerp instemmings-, advies-, of informatierecht. Voorbeelden hierbij zijn klachtenregelingen, planning en organisatie van onderwijs, veiligheid in de school en privacy beleid.

De SR kan namens de achterban eigen initiatieven voorleggen en is de directe gesprekspartner van het College van Bestuur.

Lid worden van de Studentenraad?

Wil je lid worden van de Studentenraad? Neem dan contact op met de begeleidend docent van de SR. Meer informatie hierover vind je in ELO.