Medezeggenschap

Medezeggenschap

Bij het Horizon College is de medezeggenschap geregeld via de Ondernemingsraad (OR) en de Studentenraad (SR).

Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad (OR) van het Horizon College vertegenwoordigt het personeel in de bestuurlijke vorm over allerlei belangrijke zaken in de school. De OR heeft instemmingsrecht op het personeelsbeleid van het Horizon College en adviseert over belangrijke organisatorische ontwikkelingen en financiƫle besluiten. De OR bestaat uit 15 gekozen personeelsleden en overlegt jaarlijks zo'n acht keer met het College van Bestuur.

Studentenraad (SR)

De SR heeft instemmings- en adviesrecht op zaken van het Horizon College die het onderwijs en de studenten betreffen. Voorbeelden hierbij zijn klachtenregelingen, planning en organisatie van onderwijs, veiligheid in de school en privacybeleid. De SR kan eigen initiatieven voorleggen of namens de achterban en is de directe gesprekspartner, namens de studenten, voor het College van Bestuur. In de SR zitten elf leden uit alle sectoren.

Lid worden van de Studentenraad?

Wil je lid worden van de Studentenraad? Neem dan contact op met de begeleidend docent van de SR. Meer informatie hierover vind je in ELO.