Lesroosters in de ELO

De lesroosters vind je op de ELO onder Lesroosters. Ook wijzigingen in het rooster kun je daar vinden. De ELO is het digitale medium waar elke student en docent van het Horizon College toegang toe heeft.

De lesroosters kunnen in de loop van het schooljaar worden aangepast. Hiermee moet je rekening houden als je afspraken maakt.

Als de informatie over lesroosters achterloopt of je hebt er andere klachten over, dan moet je daarmee naar je mentor, want de opleiding verzorgt deze informatie zelf.

Aanwezig zijn

Wanneer je niet op school of stage aanwezig kunt zijn, meld je dit voor 09.00 uur 's ochtends bij het Onderwijsservicebureau (OSB) van jouw sector en indien van toepassing ook bij je stagebedrijf.

Om je aanwezigheid te melden, gebruik je de Horizonpas. Je scant je pas bij de toegangspoortjes bij de ingang. Hierdoor registreer je dat je in het gebouw aanwezig bent. 

Bij aanvang van de les registreert de docent of je aanwezig bent. Je bent dan pas officieel aanwezig bij de juiste onderwijsactiviteit.

Zie ook:

Als je wegblijft

Als je aanwezig moet zijn, maar wegblijft zonder geldige reden en/of zonder dit te melden, ziet de school dat als ongeoorloofd verzuim. De school neemt dan direct contact met jou of met je ouders/verzorgers op.

Zie ook: