Excursies

Bij een aantal opleidingen worden excursies georganiseerd. Als deze deel uitmaken van het lesprogramma is deelname verplicht en zijn er geen extra kosten aan verbonden.

Daarnaast kunnen er ook excursies worden georganiseerd die niet tot het lesprogramma behoren. Voor deze excursies betaal je apart via de webshop van het Horizon College. De kosten worden in dit geval niet uit het lesgeld of het cursusgeld betaald.