Verzuim

Verzuim

Geoorloofd verzuim

Dit is elk verzuim met een geldige reden.

Ziekteverzuim is in principe geoorloofd verzuim. Als je mentor de indruk heeft dat er meer aan de hand is, kan de school je vragen om een verklaring van een arts. Hier kan het Horizon College een jeugdverpleegkundige of jeugdarts inschakelen ingeschakeld.

Verzuim buiten de schoolvakanties

Voor extra vrije dagen buiten de schoolvakanties om moet je altijd schriftelijk toestemming vragen aan je opleidingsmanager. Vraag het op tijd aan, het liefst 8 weken van tevoren. Je kunt het formulier Aanvraag verlof ROC Horizon College (pdf) downloaden of ophalen bij het OSB van jouw sector en ingevuld weer inleveren. De opleidingsmanager zal de aanvraag beoordelen en je over de uitspraak informeren. De richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties kun je vinden op dit formulier. 

Standaard wordt geen extra verlof verleend tenzij er sprake is van een gewichtige reden en voldaan wordt aan de eisen uit de leerplichtwet.

Ook bij het bestaan van deze gewichtige redenen wordt er alleen extra verlof toegekend indien blijkt uit studievoortgang, overig verzuim en gedrag, dat dit verlof niet nadelig is voor jouw onderwijsleerproces en/of het onderwijsleeproces van andere studenten waarmee je samenwerkt. Dit is ter beoordeling aan de school. 

 

Ongeoorloofd verzuim

Dit is elk verzuim zonder geldige reden, zoals (maar niet uitsluitend):

  • Met regelmaat te laat komen of eerder weggaan.
  • Op vakantie gaan onder schooltijd zonder toestemming van de opleidingsmanager.
  • Spijbelen.

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar of RMC-trajectbegeleider (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) van je woonplaats. We moeten elke student zonder startkwalificatie (diploma op mbo 2-niveau of hoger) melden in de volgende situaties:

  • Bij 16 uur ongeoorloofde absentie, ook stage- en werkuren, in een periode van 4 lesweken.
  • Als je na een periode van 4 aaneengesloten weken geen contact met de school hebt opgenomen, moeten wij dit melden bij de DUO-groep. Bij niveau 1 en 2 kan dit gevolgen hebben voor je studiefinanciering. Dit geldt niet voor niveau 3 en 4 in verband met de prestatiebeurs.

Als je leerplichtig bent en tijdelijk wilt werken, moet je hiervoor toestemming vragen bij de leerplichtambtenaar van je woonplaats. Ga je werken zonder toestemming dan is dit ongeoorloofd verzuim en wordt dit direct gemeld bij de gemeente. Toestemming zal alleen worden verstrekt als er sprake is van een gewichtige omstandigheid. In alle andere gevallen dien je gewoon de lessen te volgen bij je oude opleiding of kun je gebruik maken van één van de opvangvoorzieningen van het Horizon College.

Wat doet de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar kan een waarschuwing geven en zal een procesverbaal opmaken als je daarna blijft verzuimen. De rechter zal vervolgens een uitspraak doen over de strafmaat.

Ook kan de leerplichtambtenaar bij kwalificatieplichtigen een melding doen bij de Sociale Verzekeringsbank. Er moet dan sprake zijn van verwijtbaarheid, zoals het niet willen meewerken van ouders.

Als er getwijfeld wordt of het ziekteverzuim geoorloofd is, kan de leerplichtambtenaar een onafhankelijk medisch advies aanvragen bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Wat doet de RMC-trajectbegeleider?

Ben je 18 jaar of ouder dan zal de RMC-trajectbebgeleider je een waarschuwing geven en in een gesprek duidelijk maken wat de wettelijke gevolgen voor je zijn als je geen startkwalificatie hebt. Belangrijk om te weten is dat je geen recht hebt op een gemeentelijke uitkering als je geen baan kunt vinden. Je zult altijd begeleid worden naar een leer/werktraject om alsnog je startkwalificatie te behalen.

Wat doet de mentor?

Als je verzuimt neemt de mentor altijd contact met je op.

Je mentor en/of de leerplichtambtenaar kan aan de verzuimcoördinator vragen contact met je op te nemen om samen te kijken wat er aan de hand is en hoe we jou het beste kunnen begeleiden. Er zal altijd een traject worden uitgezet dat ervoor kan zorgen dat je jouw startkwalificatie kunt behalen.

Als je ongeoorloofd blijft verzuimen, voldoe je niet aan je inspanningsverplichting. Je kunt een negatief studieadvies krijgen en de school kan je onderwijsovereenkomst beëindigen op basis van artikel 11 en 13 van deze overeenkomst.

Verzuimcoördinatoren
Voor vragen over verzuim kun je via het Studie Informatie Punt (STIP) altijd contact opnemen met de verzuimcoördinator":

STIP Alkmaar
(072) 547 67 67

STIP Heerhugowaard 

(072) 547 64 64

STIP Hoorn

(0229) 28 71 71 

STIP Purmerend
(0299) 45 53 13

Zie ook: