Verzuim

Geoorloofd verzuim

Dit is elk verzuim met een geldige reden.

Ziekteverzuim is in principe geoorloofd verzuim. Als je mentor de indruk heeft dat er meer aan de hand is, kan de school je vragen om een verklaring van een arts. Hier kan het Horizon College een jeugdverpleegkundige of jeugdarts inschakelen.

Verzuim buiten de schoolvakanties

Voor extra vrije dagen buiten de schoolvakanties om moet je altijd schriftelijk toestemming vragen aan je opleidingsmanager. Vraag het op tijd aan, het liefst 8 weken van tevoren. Je kunt het formulier Aanvraag verlof (pdf) downloaden of ophalen bij het OSB van jouw sector en ingevuld weer inleveren. De opleidingsmanager zal de aanvraag beoordelen en je over de uitspraak informeren. De richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties kun je vinden op dit formulier. 

Standaard wordt geen extra verlof verleend tenzij er sprake is van gewichtige omstandigheden en voldaan wordt aan de eisen uit de leerplichtwet.

Ook bij het bestaan van deze gewichtige omstandigheden wordt er alleen extra verlof toegekend indien blijkt uit studievoortgang, overig verzuim en gedrag, dat dit verlof niet nadelig is voor jouw onderwijsleerproces en/of het onderwijsleeproces van andere studenten waarmee je samenwerkt. Dit is ter beoordeling aan de school. 

 

Ongeoorloofd verzuim

Dit is elk verzuim zonder geldige reden, zoals (maar niet uitsluitend):

  • Met regelmaat te laat komen of eerder weggaan.
  • Op vakantie gaan onder schooltijd zonder toestemming van de opleidingsmanager.
  • Spijbelen.

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar of RMC-trajectbegeleider (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) van je woonplaats. We moeten elke student zonder startkwalificatie (havo- of vwo-diploma of mbo 2-niveau of hoger) melden in de volgende situaties:

  • Bij 16 uur ongeoorloofd verzuim, ook stage- en werkuren, in een periode van 4 lesweken.
  • Als je na een periode van 4 aaneengesloten weken geen contact met de school hebt opgenomen, moeten wij dit melden bij de DUO-groep. Bij niveau 1 en 2 kan dit gevolgen hebben voor je studiefinanciering. Dit geldt niet voor niveau 3 en 4 in verband met de prestatiebeurs.

Als je leerplichtig bent en tijdelijk wilt werken, moet je hiervoor toestemming vragen bij de leerplichtambtenaar van je woonplaats. Ga je werken zonder toestemming dan is dit ongeoorloofd verzuim en wordt dit direct gemeld bij de gemeente. Toestemming zal alleen worden verstrekt als er sprake is van een gewichtige omstandigheid. In alle andere gevallen dien je gewoon de lessen te volgen bij je oude opleiding of kun je wellicht gebruik maken van één van de opvangvoorzieningen van het Horizon College.

Wat doet de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar doet onderzoek naar het (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim. Als er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim kan de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven. Als je blijft verzuimen kan de leerplichtambtenaar je naar Halt verwijzen of een proces verbaal opmaken. Het proces verbaal wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd.

Als er twijfel is over ziekteverzuim, kan de leerplichtambtenaar je verwijzen naar een onafhankelijk arts voor medisch advies.

Wat doet de RMC-trajectbegeleider?

Ben je 18 jaar of ouder dan zal de RMC-trajectbebgeleider je een waarschuwing geven en in een gesprek duidelijk maken wat de wettelijke gevolgen voor je zijn als je geen startkwalificatie hebt. Belangrijk om te weten is dat je geen recht hebt op een gemeentelijke uitkering als je geen baan kunt vinden. Je zult altijd begeleid worden naar een leer/werktraject om alsnog je startkwalificatie te behalen.

Wat doet de mentor?

Als je verzuimt neemt de mentor altijd contact met jou of je ouders/verzorgers op.

Verzuimcoördinatoren
Voor vragen over verzuim kun je via het Studie Informatie Punt (STIP) altijd contact opnemen met de verzuimcoördinator":

STIP Alkmaar
(072) 547 67 67

STIP Heerhugowaard 

(072) 547 64 64

STIP Hoorn

(0229) 28 71 71 

STIP Purmerend
(0299) 45 53 13

Zie ook: