Ziek melden

Als je door ziekte niet naar school kunt komen, meld je dit op de eerste ziektedag vóór 9.00 uur bij het Onderwijsservicebureau (OSB) van jouw sector, je stagebedrijf of werkgever. Voor studenten jonger dan 18 jaar dient de ziekmelding door een ouder en/of wettelijk verzorger gedaan te worden. Ben je ouder dan 18 jaar dan moet je je persoonlijk ziek melden.

Vertel je studentennummer, groepscode, de naam van je mentor en de reden van je afwezigheid.

OSB  Telefoon
Economie (Alkmaar) (072) 547 68 35
Economie (Hoorn) (0229) 28 73 30
Gezondheidszorg (Alkmaar) (072) 547 65 00
Gezondheidszorg (Hoorn) (0229) 28 73 00
Handel & Dienstverlening (Heerhugowaard) (072) 547 61 50
Handel & Dienstverlening (Hoorn) (0229) 28 73 57
Techniek (Heerhugowaard) (072) 547 62 00
Techniek (Hoorn) (0229) 28 74 40
Welzijn & Entree (Alkmaar) (072) 547 68 94
Welzijn & Entree (Hoorn) (0229) 28 74 22
Purmerend (0299) 45 53 39
Vavo (Examenbureau) Mail: vavo-ziekmelding (072) 547 67 48

BBL

BBL-studenten moeten zich (ook tijdens eventuele lesweken) zowel op school als bij de werkgever ziek melden en later weer beter melden, minimaal de dag voor je weer begint.

Als je ziek naar huis gaat gedurende een lesdag, meld je dit eerst bij het OSB voordat je naar huis gaat.

Vaak ziek?

Als je je vaak ziek meldt, kan de school vragen om een verklaring van een arts. Hier kan het Horizon College een jeugdverpleegkundige of jeugdarts inschakelen.