Klachtenregeling Sociale Veiligheid

Als je klachten hebt in verband met de sociale veiligheid (zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie) en je komt er met de vertrouwenspersoon niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Sociale Veiligheid.

In deze klachtencommissie zitten deskundige mensen van buiten de school.

De commissie:

  • onderzoekt je klacht zorgvuldig
  • doet een uitspraak
  • adviseert de schooldirectie over eventuele maatregelen.

Indienen

De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht.

Zie ook: