Veiligheid

Het Horizon College heeft verschillende voorzieningen om de veiligheid in en om de school te bewaken. Zo kan niemand zonder Horizonpas of toestemming van de receptie naar binnen en wordt de omgeving van de school met camera’s geobserveerd.

Daarnaast zijn er regels waaraan iedereen, studenten, docenten en medewerkers, zich moet houden.

Zie ook:

Vertrouwenspersoon

Als je het slachtoffer bent van pesten, bedreiging, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie of een andere vorm vam ongewenst gedrag, dan kun je hier over praten met een vertrouwenspersoon.

Word je gepest?

Als je op school wordt gepest, dan kun je dit direct aan een vertrouwenspersoon vertellen: pestmeldpunt@horizoncollege.nl. Met haar/hem kun je een oplossing zoeken.

IRIS: incidenten melden

IRIS (een afkorting van ‘Incidenten Rond en In School') is een programma dat het Horizon College gebruikt om incidenten op het gebied van de (sociale) veiligheid, zoals diefstal, geweld en bedreiging vast te leggen. Door deze incidenten te registreren kan de school beter maatregelen nemen om de veiligheid op school te waarborgen.

Daarom vragen wij je om zo'n incident te melden als je er mee te maken krijgt. Dit kan met het IRIS-formulier.

Zie ook: