Vertrouwenspersoon

Elke student bij het Horizon College heeft recht op een veilige omgeving om te kunnen studeren. Ongewenst gedrag op school, stageplek leerbedrijf mag niet voorkomen. Ongewenst gedrag is pesten, bedreigen, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie.
Krijg je er toch mee te maken, praat er dan meteen over. Stap naar de persoon toe en zeg duidelijk dat je wilt dat hij/zij ermee stopt.

Als praten niet helpt, of je durft niet, kun je het beste naar een vertrouwenspersoon gaan. Die is er speciaal om je te helpen. Hij/zij luistert goed naar je verhaal en helpt je de beste oplossing te vinden. Natuurlijk zijn deze gesprekken vertrouwelijk.

Als je er niet uitkomt, ook niet met hulp van je vertrouwenspersoon, kun je een officiële klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Daarbij kun je ondersteund worden door een van de vertrouwenspersonen. Je kunt ook zonder een vertrouwenspersoon een klacht indienen.


Zie ook:

Download de folder De vertrouwenspersoon (pdf).


De vertrouwenspersonen zijn:

Alkmaar Telefoon
Henk Vos

06 - 25 39 66 22

Matty Toorenburg

06 - 15 94 12 14

Marga Kelbling

06 - 51 75 54 29

Heerhugowaard     Telefoon
Peter van Straalen

06- 39 71 60 96

Ingrid Sprenger

06 - 10 24 81 65

Erwin Hoffman 06 - 38 78 41 73
Hoorn                    Telefoon
Luciënne Bosch

06 - 10 92 17 66

Mia Kok

06 - 19 61 27 51

Nienke Meijer

06 - 40 80 30 56

Purmerend          Telefoon 

Mia Kok

06 - 19 61 27 51

Coöridnator (Heerhugowaard)Telefoon                                    
Conny van der Wulp06 - 10 80 83 30