Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Na je aanmelding

Wat gebeurt er?

Na je aanmelding...

1. Plaatsingsvoorwaarden
Om geplaatst te kunnen worden op het vavo moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden op de pagina 'Plaatsingsvoorwaarden'. Er wordt verwacht dat je deze voorwaarden hebt doorgelezen voordat je naar het intakegesprek komt. Daarnaast hebben we de volgende documenten nodig om te bepalen of we je kunnen plaatsen bij de opleiding van jouw keuze, namelijk:

• een kopie van je (definitieve) cijferlijst
• je diploma van je vo-school (indien je deze bezit)
• de uitbestedingsovereenkomst vo-vavo (alleen bij uitbesteding door je vo-school). Download de Uitbestedingsovereenkomst hier: pdf.

Let op: zolang we geen (definitieve) cijferlijst en (indien van toepassing) uitbestedingsovereenkomst hebben ontvangen, is je aanmelding niet volledig en kunnen we je niet uitnodigen voor een intakegesprek.

2. Intakegesprek
In het intakegesprek wordt bepaald of je inderdaad kunt worden ingeschreven voor je gewenste opleiding. Om dit zo goed mogelijk te kunnen bepalen is het noodzakelijk dat je de volgende documenten bij je hebt:

• bewijsstuk sofi-nummer
• paspoort of ander identiteitsbewijs
• diploma's, certificaten en cijferlijsten
• kopie dyslexieverklaring (indien van toepassing)

Als je deze documenten niet bij je hebt kunnen we je niet inschrijven! Tijdens het intakegesprek krijg je ook informatie over het boekenfonds, de schoolkosten, de introductiedag(en), het rooster, de eerste lesdag etc. Wil je van profiel wisselen, dan kun je informatie over de stof die je moet voorbereiden voor toelatingstoetsen vinden op de pagina over vavo. Meld je dus op tijd aan en geef tijdens de digitale aanmelding aan dat je van profiel wilt wisselen!

Let op: als je nog geen 18 bent, moet je een ouder of verzorger meenemen.

3. Onderwijsovereenkomst
Tijdens het intakegesprek wordt het plaatsingsformulier ingevuld en ondertekend. Hiervan krijg je een kopie mee naar huis. Daarnaast wordt er ook nog een Onderwijsovereenkomst opgesteld. Deze wordt via de mail opgestuurd en moet digitaal worden ondertekend. Pas als de getekende Onderwijsovereenkomst door de administratie is verwerkt, ben je definitief geplaatst op het vavo.

4. Als je huidige vo-school meebetaalt
Je moet je via je decaan aanmelden. Om over te kunnen stappen naar het vavo, heb je een overdrachtsformulier en een detacheringsovereenkomst nodig. Dit geldt voor iedereen, ongeacht je leeftijd. Je decaan vult de formulieren samen met jou in en stuurt het op. In juni of begin juli wordt er een afspraak met je gemaakt.

5. Als het Rijk meebetaalt
Je wordt ingeschreven voor één cursusjaar. Alleen bij een positief studieadvies van het Horizon College kan je na een jaar opnieuw worden ingeschreven.

6. Talentscan
Iedere student die zich aanmeldt bij het vavo voor vmbo TL of havo 4 moet een Talentscan doen. Om ervoor te zorgen dat je je diploma kan halen, wil het vavo je tijdens je opleiding zo goed mogelijk begeleiden. Daarom is het van belang om al voor het intakegesprek te weten wat jouw mogelijkheden zijn en of je begeleiding nodig hebt. Om hiervan een zo goed mogelijk beeld te krijgen, maak je de Talentscan. Deze scan maak je op het Horizon College, locatie Alkmaar en hij duurt maximaal 3 uur.

• als je je hebt opgegeven voor het vmbo-TL dan maak je een Talentscan op niveau 4
• als je je hebt opgegeven voor havo 4 dan maak je een Talentscan op niveau 5
• heb je al eerder (binnen 2 jaar) een Talentscan gemaakt op het betreffende niveau dan hoef je geen Talentscan te maken. In een enkel geval kan de Talentscan ook bij aanmelding voor havo 5 of vwo 6 verplicht worden gesteld.

7. Adviesmail
Binnen twee weken na het maken van de Talentscan en NA ontvangst van bovenstaande documenten, krijg je per mail advies over de haalbaarheid van de door jouw gekozen opleiding. Bij positief advies word je meteen uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij negatief advies word je uitgenodigd door Expertisecentrum Begeleiding voor een gesprek over andere opleidingsmogelijkheden. Je kunt dan niet beginnen bij het vavo.

8. Extra begeleiding
Afhankelijk van je persoonlijke situatie, zou het kunnen zijn dat je extra begeleiding nodig hebt.

• Tijdens de digitale aanmelding kan je aangeven dat je begeleiding nodig hebt. Er wordt dan zo snel mogelijk na de aanmelding contact met je opgenomen door een medewerker van Expertisecentrum Begeleiding, die met je gaat overleggen welke begeleiding je nodig hebt en of het vavo je deze begeleiding kan bieden.
• Naar aanleiding van de Talentscan kan blijken dat je gebaat zou kunnen zijn met extra begeleiding. Er wordt dan zo snel mogelijk na het maken van de Talentscan contact met je opgenomen door een medewerker van Expertisecentrum Begeleiding, die met je gaat overleggen of je begeleiding nodig hebt, welke begeleiding je nodig hebt en of het vavo je deze begeleiding kan bieden.
• Tijdens het intakegesprek blijkt dat je extra begeleiding nodig zou kunnen hebben. Er wordt dan zo snel mogelijk contact gezocht met een medewerker van Expertisecentrum Begeleiding, die met je gaat kijken op welke manier er invulling gegeven kan worden aan je behoefte aan begeleiding.

Er kan via mail of telefonisch contact met je opgenomen worden door een medewerker van Expertisecentrum Begeleiding.

9. Niet starten met de opleiding
Als je de gekozen opleiding bij nader inzien niet wilt doen, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Stuur een e-mail naar: intake-vavo@horizoncollege.nl onder vermelding van je naam, studentnummer en met reden van afmelding.