College van Bestuur

Het College van bestuur vormt het dagelijks bestuur van het Horizon College. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden en het beheer van het Horizon College. Het College van Bestuur is gevestigd aan de Kruseman van Eltenweg 4 in Alkmaar.

Postadres:
Horizon College
College van Bestuur
Postbus 30, 1800 AA Alkmaar
Tel. (072) 66 00

Zie ook: College van Bestuur