Computergebruik

Het Horizon College houdt zich aan de Code Computergebruik. Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent dit dat als je regels van de code niet nakomt, je account kan worden geblokkeerd. Ook kunnen er andere maatregelen worden genomen.

Je kunt op verzoek de code inzien bij de balie van het Open Leercentrum (OLC). Hieronder vind je een samenvatting van de code, speciaal gericht op studenten.

Hoofdregels

De hoofdregels zijn:

 • Gebruik de computer, het computernetwerk alleen voor onderwijsdoeleinden binnen het Horizon College.
 • Ieder gebruik in strijd met het doel van deze code is verboden.

Gebruiksregels

 • Je inlognaam en wachtwoord zijn persoonsgebonden. Je mag ze niet aan anderen doorgeven.
 • De inhoud en het onderhoud van je home directory valt volledig onder je eigen verantwoordelijkheid.
 • Een systeem waarop je bent ingelogd moet je weer afsluiten bij het einde van het gebruik. Een systeem waarop je bent ingelogd mag je nooit onbewaakt achterlaten.
 • Volg de aanwijzingen van de docent en/of OLC-medewerker altijd op.
 • Als je een storing of andere onregelmatigheid aan de computer of het netwerk constateert, of een inbreuk op de beveiliging, meld je dit meteen aan de OLC-medewerker of docent. Je mag deze niet zelf verhelpen.
 • Je mag geen externe apparatuur op het computernetwerk aansluiten.

Verboden

De volgende activiteiten zijn verboden:

 • Software en applicaties laden die niet voldoen aan de geldende rechten en/of waarvoor geen licenties zijn betaald. Gedownloade software en applicaties moeten voor gebruik op virussen zijn gescand.
 • Niet-zakelijke nieuwsgroepen of chatboxen bezoeken.
 • Een account aanmaken onder de naam van (ROC) Horizon College op sociale netwerken.
 • Internet gebruiken om spelletjes te spelen of te downloaden, te winkelen, te gokken of deel te nemen aan kansspelen.
 • Websites bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten en/of dit materiaal bekijken of downloaden.
 • Opzettelijk informatie waartoe je via internet toegang hebt verkregen zonder toestemming veranderen of vernietigen.
 • Op of via internet in strijd handelen met wet- en regelgeving, de goede naam van het Horizon College of enig ander doel van deze gedragscode.
 • Virussen maken en/of bewust verspreiden.
 • Het computernetwerk gebruiken om toegang te krijgen tot gegevens die niet voor de gebruiker bestemd zijn ('hacken') of voor ander strafbaar gedrag.

Controle

In principe wordt je privacy ook bij het gebruik van het computernetwerk gerespecteerd. Er kunnen echter goede redenen zijn om je computergebruik te controleren.

OLC-medewerkers mogen je computergebruik controleren als zij vermoeden dat je de regels overtreedt. Ook docenten mogen dit als zij hier in het kader van begeleiding en/of individuele beoordeling een duidelijke reden voor hebben.

Alleen om zwaarwegende redenen kan de inhoud van je e-mail worden gecontroleerd. Dit kan alleen na opdracht van de (sector)directeur.

Maatregelen
Als je de regels overtreedt, zal een docent of OLC-medewerker je hierop aanspreken en kan je account worden geblokkeerd. De inhoud van het gesprek wordt schriftelijk bevestigd. In het gesprek wordt aandacht besteed aan: 

 • de aanleiding, waarneming of constatering
 • de afspraken en/of maatregelen, bijvoorbeeld over vergoeding van de schade en het opheffen van de blokkering van het account.

Na een eerste waarschuwing volgen bij een volgende overtreding disciplinaire maatregelen, waarvan de zwaarste verwijdering is.

Valt een overtreding binnen het 'Sociale Veiligheidsbeleid' van het Horizon College, dat betrekking heeft op seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld, dan zal de school een officiƫle klacht indienen bij de daartoe ingestelde Klachtencommissie. Als er sprake is van verdenking van een ander strafbaar feit is het College van Bestuur verplicht aangifte te doen bij de politie.