Gevaar en alarm

Als er in een gebouw een gevaarlijke situatie ontstaat, bijvoorbeeld een brand, dan word je gewaarschuwd door een alarmsignaal. Handel dan als volgt:

  • Ga zo snel mogelijk via de dichtstbijzijnde nooduitgang naar de verzamelplaats.
  • Gebruik geen lift.
  • Blijf op de verzamelplaats totdat je toestemming krijgt om weer naar binnen te gaan.
  • Volg de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners altijd op. Bedrijfshulpverleners zijn medewerkers die je begeleiden bij een gevaarlijke situatie. Je herkent bedrijfshulpverleners aan een felgeel of oranje hes met de letters BHV.

Waarschuwen
Zie je dat er ergens brand of een andere gevaarlijke situatie zich voordoet en heb je nog geen alarmsignaal gehoord, waarschuw dan een conciërge of de receptie. In alle ruimtes hangt een kaart met 'Richtlijnen bij Brand / Ongevallen'. Bij de blusapparatuur in de gangen hangt een plattegrond met de ontruimingsroute bij calamiteiten.

Brandmelders
Is de situatie naar jouw mening zó gevaarlijk dat er echt sprake is van een noodsituatie, dan kun je zelf het alarmsignaal starten. Daarvoor hangen er in alle gebouwen melders (rode kastjes met een knop). Of je belt toestel 100 via een vaste telefoon.

EHBO
Elke locatie van het Horizon College heeft EHBO-hulpmiddelen. Een pleister nodig of andere E(erste) H(ulp) B(ij) O(ngelukken)? Ga of bel naar de receptie of een conciërge! Bij spoedeisende hulp bel je toestel 100 via een vaste telefoon, of 8888 via je mobiele telefoon.


Bij een ongeval help je de gewonde persoon naar de receptie. Als je de gewonde persoon niet kan of durft te verplaatsen, blijf je altijd bij hem of haar en laat je iemand anders de receptie of conciërge waarschuwen. Vraag of diegene wel daarna terugkomt om te vertellen wat er moet gebeuren.

Volg altijd de instructies op van de EHBO'er of de bedrijfshulpverlener.