Gezonde schoolkantine

Het Horizon College staat middenin de maatschappij en faciliteert een omgeving waar gezond kiezen gemakkelijk is. Dit, omdat het enerzijds bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling van de studenten en anderzijds ook aan verantwoordelijk gedrag en zorg voor onze aarde. We kiezen daarbij voor een positieve aanpak en uitstraling, waardoor niemand zich buitengesloten of beoordeeld hoeft te voelen. Gezond kiezen gaat over goed voor jezelf zorgen en variƫteit.

We houden ons in onze schoolkantine daarom aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Daarbij gaan we minimaal voor het behalen van de zilveren schaal, maar we streven naar het hoogst haalbare, de gouden schaal. We streven ernaar om in 2018 alle locaties te voorzien van een zilveren schaal! Ook zorgen we ervoor dat de producten in de schoolkantine waar mogelijk duurzaam worden ingekocht en houden we met ingang van het schooljaar 2019-2020 de energiehoudende dranken buiten de deur.

Om te zorgen dat onze kantines bij blijven met de meest recente ontwikkelingen op het vlak van gezonde voeding, laten we ieder jaar een kantinescan (model Voedingscentrum) uitvoeren. Deze vormt de basis voor een rapportage aan de directie van het Facilitair Bedrijf en de doorvoer van eventuele aanpassingen in samenwerking met onze cateringleverancier.

Tot slot zorgen we voor positieve voorlichting en het betrekken van onze studenten bij initiatieven op dit vlak.