ICT- en internetgebruik

Het Horizon College houdt zich aan de Code Computergebruik. Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent dit dat als je regels van de code niet nakomt, je account kan worden geblokkeerd. Ook kunnen er andere maatregelen worden genomen.

Je kunt op verzoek de code inzien bij de balie van het Open Leercentrum (OLC). 

Dit zijn de belangrijkste regels:

  • Het gebruik van ICT en internet is bedoeld voor je studie. Beperkt privégebruik is toegestaan.
  • Het Horizon College communiceert veilig met jou via jouw Horizon College e-mailadres. Houd je HC-mailbox dus goed in de gaten.
  • Gebruik Horizon College voorzieningen met beleid. Wees zuinig op de spullen en verander niet zomaar instellingen. Deel geen inlogcodes en wachtwoorden met anderen.
  • Veroorzaak geen overlast met je computergebruik. Privé of voor school, eigen pc of een pc van het Horizon College. Val anderen niet lastig met jouw pc- en/of internetgebruik. Overbelast het netwerk niet door bijvoorbeeld overmatige streaming. Als student ben je altijd verantwoordelijk voor het gebruik van je eigen apparatuur en de gegevens die erop staan.
  • Houd je ook op sociale media aan de gedragscode van het Horizon College (en van de wet!). Beeld- en geluidmateriaal op school opnemen en delen mag niet. Denk altijd logisch na voor je reageert of iets plaatst op sociale media. Zodra je iets geplaatst hebt online, ben je de controle daarover definitief kwijt.
  • Houd privé wat privé is en bewaak de gegevens waarvan duidelijk is dat die vertrouwelijk zijn.
  • Je mag niet zomaar werk van een ander kopiëren (intellectueel eigendom) en werk van het Horizon College dus ook niet. 
  • Wees proactief. Draag bij aan een veilige informatievoorziening op school met sterke wachtwoorden, het gebruik van een virusscanner en het uitvoeren van updates.
  • Het Horizon College houdt zich aan de privacy wetgeving (AVG). We passen goed op jouw gegevens. Studenten hebben rechten ten aanzien van gegevens die over hen zijn vastgelegd in systemen.
  • Het Horizon College monitort het ICT- en internetgebruik op verschillende manieren, maar met respect voor je privacy. Bij het schenden van de afspraken in de ICT-code nemen we passende maatregelen.