Open Leercentrum

Alle locaties, behalve de locatie Purmerend, hebben een Open Leercentrum (OLC). Purmerend heeft een Studiecentrum. Het OLC is een ruimte waar je zelfstandig of in samenwerking met anderen kunt studeren, aan opdrachten kunt werken en informatie kunt verzamelen. Tussen 8.15 en 17.15 uur kun je er altijd binnenlopen en inloggen op onze computers. Je moet wel je Horizonpas kunnen tonen.

Je kunt bij het OLC terecht voor al je vragen, samen wordt er gezocht naar de juiste oplossing. Hiervoor beschikken wij over:

  • Pc's met alle software die je voor je opleiding nodig hebt
  • Studie/werkplekken
  • CD / dvd-branders
  • Tekenmaterialen


Je kunt bij het OLC ook terecht voor:

  • uitleen van boeken, tijdschriften, dvd's, rekenmachines, usb-sticks, etc.
  • audiovisuele apparaten zoals digitale film- en fotocamera's
  • vragen en workshops over Word, Excel, PowerPoint of Prezi
  • ondersteuning in digitale leermiddelen zoals de ELO
  • het Servicepunt ICT, voor (vragen over) WIFI, wachtwoordbeheer, etc.
  • printen (zwart/wit én kleur), scannen, teksten en films bewerken en werkstukken inbinden.


Regels
In het OLC gelden naast de algemene gedragsregels ook specifieke regels. Deze staan in de speciale OLC-folder (ligt bij OLC).

Uitgebreide informatie over het OLC kun je vinden in de ELO.

Zie ook: