Ziekmelding en verlof? Zo doe je dat! | Horizon College

Beterschap!

Ziekmelding en verlof

Zo meld je je ziek

Belangrijk: door het coronavirus verloopt het ziek melden tijdelijk niet telefonisch zoals hieronder op de pagina staat beschreven. Vanaf nu kun je jezelf alleen ziek melden via een mail aan het OSB

Als je door ziekte niet naar school kunt komen, meld je dit op de eerste ziektedag vóór 9.00 uur bij het Onderwijsservicebureau (OSB) van jouw sector, je stagebedrijf of werkgever. Voor studenten jonger dan 18 jaar dient de ziekmelding door een ouder en/of wettelijk verzorger gedaan te worden. Ben je ouder dan 18 jaar dan moet je je persoonlijk ziek melden. In de tabel vind je alle telefoonnummers en emailadressen per locatie.

Vermeld je studentennummer, groepscode, de naam van je mentor en de reden van je afwezigheid.

BBL

BBL-studenten moeten zich (ook tijdens eventuele lesweken) zowel op school als bij de werkgever ziek melden en later weer beter melden, minimaal de dag voor je weer begint.

Als je ziek naar huis gaat gedurende een lesdag, meld je dit eerst bij het OSB voordat je naar huis gaat.

Vaak ziek?

Als je je vaak ziek meldt, kan de school vragen om een verklaring van een arts. Hier kan het Horizon College een jeugdverpleegkundige of jeugdarts inschakelen.

Verlof aanvragen?

Voor bijzondere omstandigheden, zoals het bijwonen van een religieuze feestdag, kun je vooraf een verlofaanvraag indienen door dit formulier in te vullen! Jouw opleiding beslist of je verlofaanvraag wordt goedgekeurd.  
 
Als je langere tijd niet naar school kunt komen, dan loop je mogelijk achterstand op. Denk je dat dit het geval is, neem dan zo snel mogelijk contact op met je  mentor. Jullie bespreken dan samen hoe je achterstand zoveel mogelijk kunt voorkomen en later kunt inhalen. 

Beterschap!

Ziek zijn is vervelend en natuurlijk wil je geen enkele les missen, maar soms is dat niet anders. Het Horizon College wenst jou beterschap en we hopen je gauw terug te zien in de lessen.

Bekijk hieronder het overzicht en jouw OSB.

OSB

Contact

Emailadressen

Economie (Alkmaar)

(072) 547 68 35

EC-OSB-Alkmaar@horizoncollege.nl

Economie (Hoorn)

(0229) 28 7100

OSBEconomieHoorn@horizoncollege.nl

Gezondheidszorg (Alkmaar)

(072) 547 65 00

OSB-Gezondheidszorg-Alkmaar@horizoncollege.nl

Gezondheidszorg (Hoorn)

(0229) 28 7100

OSB-Gezondheidszorg-Hoorn@horizoncollege.nl

Handel & Dienstverlening (Heerhugowaard)

(072) 547 61 50

OnderwijsadmHDV@horizoncollege.nl

Handel & Dienstverlening (Hoorn)

(0229) 28 7100

OnderwijsadmHDV@horizoncollege.nl

Techniek (Heerhugowaard)

(072) 547 62 00

Techniek_OSB_HHW@horizoncollege.nl

Techniek (Hoorn)

(0229) 28 7100

Techniekhoorn@horizoncollege.nl

Welzijn & Entree (Alkmaar)

(072) 547 68 94

osbwelzijnalkmaar@horizoncollege.nl

Welzijn & Entree (Hoorn)

(0229) 28 7100

OsbWelzijnHoorn@horizoncollege.nl

Purmerend

(0299) 45 53 39

osb-purmerend@horizoncollege.nl

Vavo (Examenbureau)

(072) 547 67 48

vavo-ziekmelding@horizoncollege.nl