Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Vavo vwo

Haal je vwo-diploma met vavo

Alkmaar
1 september 2024
1 jaar

Iets voor jou?

Wil je na de havo een vwo-opleiding volgen in een andere schoolomgeving? Ben je gezakt voor je vwo-examen óf wil je juist van profiel wisselen, bijvoorbeeld om te voldoen aan de eisen van een vervolgopleiding?

Dan is de vavo echt iets voor jou!

Infoavond Vavo | 1 juli 2024

Ben je gezakt voor je eindexamen? Of heb je niet alle juiste vakken voor je vervolgopleiding?

Bezoek dan onze infoavond op maandag 1 juli van 16.00 - 20.00 uur en laat je informeren over de mogelijkheden binnen het vavo. 

Toelatingseisen

Wil je vavo-vwo volgen aan het Horizon College? Dat kan als je nu al havo of vwo volgt op een vo-school.

Met vwo

Als je vavo-vwo wilt volgen moet je voldoen aan één van onderstaande vereisten: 

Je hebt de 5de klas vwo voltooid én een overgangsbewijs naar de 6de klas;

Je hebt de 6de klas vwo voltooid maar bent gezakt;

Je hebt de 6de klas vwo gedaan en bent geslaagd (voor certificaten). 

Met havo

Volg je nu havo op een vo-school? Dan kun je vavo-vwo volgen als je: 

een havo-diploma hebt met een gemiddeld centraal schriftelijk cijfer tussen de 6,5 en 7,4. Hierbij kom je in aanmerking voor het 2-jarig traject waarbij je een programma volgt met 8 examenvakken. Deze vakken worden verspreid over twee jaar. In het eerste jaar doe je examen voor de helft van de vakken. 

Heb je een havo-diploma met een gemiddeld centraal schriftelijk cijfer van tenminste een 7,5? Dan kom je in aanmerking voor het 1-jarig vavo-vwo-traject. 

Lees meer over het vakkenpakket

"Ik ga weer superblij naar school"

Maaike van 't Sant

Vavo-student

Vakkenpakket vavo-vwo

Alle vakken van het gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, maatschappijleer en het profielwerkstuk.

De vakken van één van de vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Een keuze uit de vakken in het vrije deel.

Volledig vakkenaanbod.

Certificaten

Naast inschrijven voor een volledig vakkenpakket, kun je je ook aanmelden voor één of meerdere vakken. Per vak kun je een certificaat halen. Deze certificaten zouden als vrijstelling kunnen dienen bij een 21+toets voor het hbo of bij een colloquium doctum voor de universiteit.

Leerlingen die van profiel wisselen krijgen bij voldoende resultaat certificaten (in principe geen nieuw diploma). Het kan zijn dat je niet direct op vwo-niveau ingeschreven kunt worden voor certificaten. Als wij inschatten dat je onvoldoende voorkennis hebt van een vak, moet dit vak eerst op een lager niveau gevolgd en behaald worden. 

Vrijstellingen

Je krijgt vrijstellingen voor de vakken waarvoor je op je vorige vo-school een voldoende hebt behaald. De resultaten van deze vrijstellingen en de cijfers (certificaten) die je bij ons hebt behaald leveren samen een diploma op, als deze resultaten voldoen aan de reguliere slaagzakregeling.

Een profielwerkstuk dat afgerond is met een voldoende levert een vrijstelling op. Een profielwerkstuk dat is afgerond met een onvoldoende op je vorige vo-school moet je op het vavo overdoen.

Let op! Het is niet toegestaan dat een profielwerkstuk op de vo-school wordt afgerond als de leerling al op het vavo zit. 

Studielast

Op het vavo krijg je alle examenstof in één jaar aangeboden, dus lesstof van klas 4, 5 en 6.

Hoeveel tijd je aan je huiswerk moet besteden, hangt voor een groot deel van je voorkennis af. Heb je al eens examen in een vak gedaan? Reken dan op zo’n 5 uur huiswerk per vak per week. Bij een nieuw vak mag je 8 uur per vak per week rekenen.

Examen

Er zijn drie schriftelijke schoolexamenperiodes (SE’s). Het hele jaar door zijn er praktische opdrachten, presentaties, mondelingen etcetera die meetellen voor het schoolexamen. In mei is er het landelijk centraal schriftelijk eindexamen (CSE), waaraan je pas mag deelnemen als alle onderdelen van het schoolexamen zijn afgerond.

 

Nog andere vragen?

Heb je nog andere vragen? Kijk dan op onze pagina met veelgestelde vragen of neem contact met ons op. 

Meld je nu aan voor vavo-vwo!

Voor een vavo-opleiding in het schooljaar 2024- 2025 kun je je (anders dan bij mbo-opleidingen) digitaal aanmelden vanaf vanaf 1 mei tot en met 31 juli 2024 (24:00 uur). Klik daarvoor op de link van jouw profiel. 

Als je je wilt aanmelden voor een dubbelprofiel, klik je op één van de betreffende enkelprofielen. Tijdens het intakeproces wordt definitief bepaald voor welk(e) profiel(en) je wordt ingeschreven.

Geen profiel
Geen profiel (certificaten)

Atheneum
Atheneum Profiel Economie en Maatschappij
Atheneum Profiel Cultuur en Maatschappij

Atheneum Profiel Natuur en Techniek
Atheneum Profiel Natuur en Gezondheid

Gymnasium
Gymnasium Profiel Cultuur en Maatschappij
Gymnasium Profiel Economie en Maatschappij

Gymnasium Profiel Natuur en Techniek
Gymnasium Profiel Natuur en Gezondheid

Wil je meer informatie over het vavo? Mail naar vavo@horizoncollege.nl.