Het Horizon College als werkgever

Werken binnen het Horizon College betekent werken in een organisatie met aandacht voor mensen. Voor de kwaliteit van ons onderwijs is het van groot belang om goede, bevlogen en betrokken medewerkers te hebben. Medewerkers die bevlogen en betrokken zijn hebben hart voor hun werk, de studenten én de organisatie. Samen is dat een gouden combinatie. Daarom is ons professionaliseringsbeleid er ook op gericht deze combinatie te versterken. Om uiteindelijk met elkaar het beste onderwijs te kunnen bieden aan onze studenten.

Medewerkerstevredenheid 
Betrokkenheid en bevlogenheid worden elke twee jaar gemeten in ons medewerkerstevredenheidsonderzoek. In december 2017 kwam opnieuw naar voren dat onze medewerkers op deze thema’s meer dan gemiddeld tevreden waren. Iets waar we best trots op zijn!