Blijvend ontwikkelen

Binnen het Horizon College staat leren centraal. Dat geldt niet alleen voor onze studenten, maar ook voor de medewerkers. Binnen het Horizon College krijgen medewerkers volop mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Waar je ook werkt in de organisatie er is ruimte voor groei en ontwikkeling, zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk vlak.

Wij leren van en met elkaar door:

  • te reflecteren
  • feedback te vragen aan de studenten/klanten
  • te evalueren door middel van intervisie en coaching
  • conferenties of netwerkwerkbijeenkomsten bij te wonen
  • een training of scholing te volgen

Inwerktraject

Als startende docent word je goed ingewerkt. Je krijgt een mentor en de mogelijkheid om deel te nemen in een intervisiegroep.

Heb je als zij-instromer nog niet je onderwijsbevoegdheid gehaald, dan kun je dit alsnog doen middels een PDG- opleiding(Pedagogisch Didactisch Getuigschrift), welke ook regelmatig incompany wordt georganiseerd.

Elk jaar bieden we stagiaires of leraren in opleiding (LIO) de mogelijkheid om bij ons onder begeleiding werkervaring op te doen.