Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Het Horizon College als Stageschool

Je krijgt professionele stagebegeleiding!

Het Horizon College als stageschool

Het Horizon College begeleidt jongeren en volwassenen naar een passend beroep. Natuurlijk bieden wij als organisatie ook stagiairs de mogelijkheid om zich bij ons te ontwikkelen en stage te lopen. Je kunt bij het Horizon College rekenen op een goede, professionele stagebegeleiding.

Het Horizon College participeert in de ROWF opleidingsschool. Dit is een samenwerkingsverband van 28 Voortgezet Onderwijs scholen in West-Friesland, het Clusius College, Vonk (voorheen ROC Kop van Noord-Holland), Horizon College en 5 lerarenopleidingen. De ROWF leidt studenten op tot leraar.

Lerarenopleiding
Volg je de lerarenopleiding en ben je op zoek naar een stageplaats bij het Horizon College? Kijk dan op de website van de ROWF om te zien welke stagemogelijkheden er zijn.

Via deze website kun je je ook aanmelden voor een stageplaats. Mocht je stageplaats er niet bij staan, dan kun je altijd een open sollicitatie sturen naar stages@rowf.nl.

Overige stagemogelijkheden
Naast het praktijkleren voor toekomstige docenten heeft het Horizon College ook andere stagemogelijkheden voor studenten van het mbo, hbo en de universiteit. Bijvoorbeeld in de richtingen administratief, financieel en ICT. Ben je op zoek naar een stageplaats in één van deze richtingen, stuur dan een brief en cv naar sollicitaties@horizoncollege.nl. Vermeld hierin duidelijk voor welke opleiding je stage wilt lopen, voor welke periode en voor hoeveel uur.