Horizon College | Word de beste versie van jezelf

publicatiedatum: 17 februari 2022

De bibliotheek op school

Het Horizon College gaat samenwerken met bibliotheek Kennemerwaard (Alkmaar en omgeving). We willen het lezen onder onze studenten bevorderen en zetten in op leesplezier en projecten met een link naar lezen. Dit wordt bereikt door onder andere de inzet van een leesconsulent. Om de samenwerking te bekrachtigen is op 16 februari een overeenkomst ondertekend. Erna Winters, directeur van bibliotheek Kennemerwaard, ondertekende de overeenkomst samen met Jochem Schoutsen, opleidingsmanager van de opleiding Pedagogisch Werk.

Inzetten op leesplezier
Met het project de Bibliotheek op School (dBos) wordt ingezet op het ontwikkelen van een leescultuur op onze school. De stichting Kunst van Lezen heeft daarvoor een subsidie beschikbaar gesteld. Een leesconsulent van de bibliotheek ondersteunt het docententeam met deskundigheidsbevordering op het gebied van leesmotivatie en leesplezier. Er worden activiteiten georganiseerd met studenten en er wordt ingezet op vrij lezen. Onze studenten worden actief betrokken bij het samenstellen van een collectie boeken en tijdschriften die aansluit bij hun interesses. De pilot gaat allereerst van start bij de opleiding Pedagogisch Werk en betreft 850 studenten van het eerste en tweede leerjaar. Op termijn wordt het project uitgebreid naar meerdere opleidingen.

Aansprekende projecten
De leesconsulent gaat actief met onze studenten aan de slag met aantrekkelijke werkvormen en aansprekende projecten die een link hebben met lezen. Eén van die projecten is het schrijversbezoek van Haye van der Heyden. Via een stimuleringsregeling zijn licenties voor het leesplatform Buitenzinnen Online beschikbaar. Dit project verbindt lezen met burgerschap.

Betere schoolresultaten
Jongeren die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Het helpt studenten ook in hun maatschappelijke ontwikkeling door mondiger en zekerder te worden.