Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Privacy statement

Het Horizon College respecteert de privacy van jou als bezoeker van deze website en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die jij als bezoeker tijdens het bezoek achterlaat, vertrouwelijk wordt behandeld en enkel voor dat doel wordt gebruikt waarvoor ze zijn verstrekt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband kunnen worden gebracht. De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met je bezoek aan deze website van het Horizon College of door het invullen van formulieren, zijn:

• naam
• e-mailadres
• adres
• woonplaats
• (mobiele) telefoonnummer
• technische browserinformatie
• cookie ID
• klik- en surfgedrag
• gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd in of bij aanmeldingsformulieren en sollicitatieformulieren

De doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Het Horizon College maakt gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website. Als je onze website bezoekt, dan kunnen we bijvoorbeeld je IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website en surfgedrag vastleggen. We verzamelen ook informatie via cookies en wij ontvangen gegevens die jij als bezoeker invult op een contactformulier. Voor cookies zie de cookieverklaring op de website.

Je persoonsgegevens worden door het Horizon College verwerkt voor het optimaliseren van het gebruiksgemak en het verbeteren van de website in het algemeen. Je kan er bij het openen van de website voor kiezen om de cookies niet te accepteren; je hebt dan gewoon toegang tot de website. Als het Horizon College wel cookies mag gebruiken, wordt je bezoek aan de website geoptimaliseerd. Op deze manier is het Horizon College je zo goed mogelijk van dienst.

De gegevens verstrekt bij aanmeldingen en sollicitaties worden alleen gebruikt voor het afhandelen van het betreffende formulier.

Persoonsgegevens die op onze website worden ingevuld, worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketingdoeleinden. Wel kunnen deze gegevens door het Horizon College worden gebruikt voor marketingdoeleinden ten behoeve van het Horizon College.

Externe partij

Voor beheer, hosting, onderhoud en ontwikkeling van de website van het Horizon College maakt het Horizon College gebruik van een externe partij. Het Horizon College heeft met deze partij duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens in een aparte overeenkomst. De leverancier mag de gegevens alleen gebruiken voor het beheer, hosting, onderhoud en ontwikkeling van de website en niet voor andere doeleinden.

Solliciteren via de website

Als je solliciteert op een vacature via horizoncollege.nl, vul je een online formulier in waarin de voor jouw sollicitatie benodigde persoonsgegevens worden gevraagd. Daarnaast voeg je je motivatie toe en upload je een CV.

Zijn er geen geschikte vacatures maar heb je wel interesse om te komen werken bij het Horizon College, dan kan je een open sollicitatie insturen. Je vult daar relevante persoonsgegevens in, waardoor het Horizon College je kan bereiken indien er een passende vacature is. Het is voor het Horizon College mogelijk om in deze registraties te zoeken naar geschikte kandidaten.

Het Horizon College verzamelt de gegevens die in het desbetreffende online formulier zijn ingevuld of die via de registratie zijn doorgegeven. Deze gegevens gebruikt het Horizon College niet voor marketingdoeleinden. De gegevens van contactformulieren worden alleen gebruikt voor het afhandelen van het betreffende formulier.

Kandidaten kunnen op elk moment contact opnemen met de werkgever om hun recht uit te oefenen op inzage, rectificatie of wissen van hun persoonsgegevens, om beperking te vragen van de verwerking van hun persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan en om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen.
Privacy statement Horizon College
Privacyreglement voor medewerkers

Studenten

Meer informatie over de privacy van de studenten van het Horizon College, vind je in deze drie documenten:
Privacy statement Horizon College
• Privacyreglement voor studenten
• Privacyverklaring voor studenten

Bewaartermijn

Het Horizon College bewaart je persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om bovenstaande doeleinden te bereiken, daarna worden ze verwijderd.

De veiligheid van jouw persoonsgegevens

Het Horizon College heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Jouw rechten

Je mag het Horizon College om inzage in je persoonsgegevens verzoeken. Ook kun je het Horizon College verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Contact

Als je wenst te reageren op het privacy beleid van het Horizon College of als je vindt dat de site van het Horizon College of het handelen van het Horizon College hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kun je contact opnemen met het Horizon College, t.a.v. de privacy afdeling (waarvan ook de Functionaris Gegevensbescherming deel uitmaakt) op privacy@horizoncollege.nl.

Wijzigingen

Het Horizon College is gerechtigd om de inhoud van onderhavige privacyverklaring van de website te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. De meest actuele privacyverklaring van de website is te allen tijde in te zien op de website van het Horizon College.