Eerste groep anderstaligen behaalt zorgdiploma

publicatiedatum: 22 februari 2023

Eerste groep anderstaligen behaalt zorgdiploma

De eerste groep anderstalige studenten die begin 2020 hun zorgopleiding startte bij het Horizon College en zorgpartner Omring heeft hun diploma behaald. Maar liefst vijftien studenten behaalden het diploma Verzorgende IG of Helpende Plus. Een prestatie van formaat, want de studenten kregen tijdens hun zorgopleiding extra begeleiding in de Nederlandse taal en werkcultuur. De gediplomeerden hebben allemaal een vast contract gekregen bij Omring.

Maatwerk geleverd
Corien Luijt, docent Nederlands van het Horizon, is supertrots op deze studenten: ‘Niet alleen omdat ze de opleiding Verzorgende-IG of Helpende Plus hebben gevolgd, maar ook tegelijkertijd de Nederlandse taal en cultuur eigen hebben gemaakt. En dat was een hele klus. Een traject van drie jaar, waarin verschillende organisaties en de studenten intensief met elkaar hebben samengewerkt. Zo kregen ze extra taalles en was er een jobcoach. Samen met Omring hebben we door middel van flexibel onderwijs steeds gekeken naar wat de studenten nodig hadden om hun doel te bereiken. Extra taal, meer oefenen op school of een extra bezoek van de jobcoach. Maatwerk was voor deze groep het sleutelwoord. Diversiteit op de werkvloer biedt veel voordelen in het contact met cliënten en familie, daar hebben de studenten regelmatig voorbeelden van gegeven. In de toekomst zal dat alleen maar belangrijker worden.’

Dankbaar
Gediplomeerd student Sheryl Salvatierra is superblij met haar diploma: ‘In februari 2020 ben ik gestart met de opleiding. Ik zat in een groep met studenten uit de hele wereld. Uit Vietnam, China, Japan, Eritrea, Syrië, Turkije. We kregen extra taallessen om ons Nederlands te verbeteren. Er zijn zoveel mensen net als ik die graag in de zorg willen werken, maar die een laag taalniveau hebben. Daarom vind ik het geweldig dat de opleiding voor anderstaligen er nu is. Daar ben ik heel dankbaar voor.’

Uitbreiding naar hele regio
Naast de samenwerking met Omring is Werksaam partner, voor het aanbrengen van een deel van de studenten. En inmiddels is ook Woonzorggroep Samen aangesloten bij dit opleidingstraject. Tamara de Rie van Omring: ‘Wat we willen is dat dit mooie traject een vervolg krijgt in de hele regio. Dan is het niet meer een initiatief van één of twee enthousiaste zorgorganisaties. Het zou wat ons betreft een regulier opleidingstraject in de regio moeten worden.’

Mes snijdt aan twee kanten
Daarom wordt binnen het regionale samenwerkingsprogramma van zorgorganisaties gezocht naar mogelijkheden om van deze opleiding een reguliere gezamenlijke opleiding te maken. Het mes snijdt aan twee kanten: deze groep mensen kan de arbeidsmarkt betreden én het tekort aan zorgpersoneel kan op deze manier een klein beetje worden verlicht.