Horizon College | Word de beste versie van jezelf

publicatiedatum: 15 januari 2024

Horizon College en nucleaire sector zetten handtekening voor samenwerking

Op 12 januari hebben mbo-scholen en de nucleaire sector een intentieverklaring getekend met als doel een impuls te geven aan de instroom van technisch talent in de nucleaire sector.

De nucleaire sector ondergaat momenteel een transformatie, met concrete plannen voor de realisatie van twee nieuwe kerncentrales, uitbreiding van capaciteit voor de verrijking van uraniumverrijking en de bouw van de nieuwe PALLAS-reactor in Petten. Deze dynamische ontwikkelingen vergroten de vraag naar gekwalificeerd personeel met diepgaande kennis van de nucleaire industrie.

Rol van het mbo

Het mbo speelt een belangrijke rol in het verwezenlijken van deze ambitieuze doelen. De samenwerkende partners richten zich op de ontwikkeling van een landelijk erkend keuzedeel op het gebied van nucleaire technologie en stralingsbescherming, gecoördineerde stagetrajecten en verbeterde beroepsoriëntatie, door middel van gastlessen en excursies, om studenten enthousiast te maken voor een carrière in de nucleaire sector.

Toekomstige stappen

De komende periode staat in het teken van het ontwikkelen van een gezamenlijk meerjarenplan voor verdere samenwerking, afgestemd op de regionale behoeftes. Hierbij zal de samenwerking worden geformaliseerd en de financieringsmogelijkheden worden verkend.