Horizon College | Word de beste versie van jezelf

publicatiedatum: 18 november 2019

Microsoft faciliteert Datacenter Academy bij Horizon College

Microsoft heeft in het Horizon College in Hoorn een realistisch lab van een datacenter gebouwd. Doel van dit initiatief, genaamd Datacenter Academy, is om ICT-studenten zo praktijkgericht mogelijk op te leiden. Vanuit het bedrijfsleven is de vraag naar goed geschoolde ICT’ers enorm groot. Met de komst van dit realistische lab kunnen zowel mbo-studenten als vmbo-leerlingen zich in de praktijk met de nieuwste en modernste apparatuur goed voorbereiden op een ICT-baan. Vrijdag 15 november was de feestelijke ingebruikname.

Microsoft beschikt in Middenmeer over een groot datacenter. Om lokaal vakkundig ICT-personeel op te leiden is Microsoft een samenwerking met het Horizon College aangegaan. Naast de bouw van het realistische lab bestaat de samenwerking uit het verzorgen van gastlessen en het mede-ontwikkelen van lesmateriaal. De Europese Commissie heeft voorspeld dat er volgend jaar 756.000 onvervulde ICT-vacatures in Europa zijn. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid ziet Microsoft het als haar missie om bij te dragen aan het opleiden van ICT-studenten en een aandeel te hebben in het verkleinen van deze ‘misfit’ op de arbeidsmarkt.

Enorme boost voor ICT-onderwijs
Het Horizon College is blij met het initiatief van de Datacenter Academy. ‘De samenwerking met Microsoft is voor ons zeer waardevol want het ICT-onderwijs krijgt hiermee een enorme boost’, licht opleidingsmanager Patrick Colli toe. ‘Met de komst van de Datacenter Academy gaan we ons grotendeels toespitsen op veiligheid, cybersecurity en cloudoplossingen. Cybersecurity en cloudoplossingen zijn enorm actueel en hebben een grote urgentie. Daarom moeten we goed geschoold personeel opleiden. De Datacenter Academy helpt ons hier enorm bij.’

Ook voor vmbo-leerlingen en zij-instromers van belang
Ook voor de omgeving Hoorn is de komst van de Datacenter Academy van belang. Zo kunnen vmbo-leerlingen en volwassen zij-instromers die voor zichzelf een toekomst zien in de ICT-branche, bij het Horizon College kennismaken met deze moderne apparatuur. Daarnaast kunnen ook andere opleidingen betrokken worden zoals de techniekopleidingen van het Horizon College.