Horizon College | Word de beste versie van jezelf

publicatiedatum: 14 juni 2021

Planning fusie Regio College en Horizon College verruimd

Regio College en Horizon College nemen meer tijd om de hun fusie voor te bereiden. Het voornemen om al in 2022 formeel een ROC te worden is verlaten. We willen nog steeds uiteindelijk dat doel bereiken, dat staat als een paal boven water, want we zijn overtuigd dat dit het beste is voor het MBO-onderwijs in ons gebied. 

De afgelopen maanden merkten we dat de energie en concrete stappen in het belang van het onderwijs niet geholpen werden door onze aanpak. Op veel plaatsen in onze organisaties zijn collega’s met groot enthousiasme samen aan de slag en maken grote stappen in de richting van gezamenlijk onderwijs en een school. Dit maakt dat we ervoor gekozen hebben om hier van uit, veel meer bottom-up te gaan werken naar een fusie toe. Dit doen we in nauw overleg met onze medezeggenschap en toezicht. Omdat dit een meer organische aanpak is, hebben we op dit moment nog geen nieuwe fusiedatum staan. Daar gaan we de komende maanden een plan voor maken met inbreng van collega’s uit onze beide organisaties. Een fusie van onze scholen blijft, ondanks de andere aanpak, het einddoel waar we met veel enthousiasme naartoe werken. 

Namens de beide directieteams
Anja Grootoonk en Bernard Fransen