Horizon College | Word de beste versie van jezelf

publicatiedatum: 05 oktober 2021

Samenwerking met vmbo voor gerichtere studiekeuze

Het Horizon College en middelbare scholen in Noord-Holland werken steeds meer samen om scholieren goed voor te bereiden op een mbo-opleiding. De samenwerking houdt onder meer in dat onze docenten praktijkles geven op vmbo’s en middelbare scholieren naar het Horizon College komen om kennis te maken met een opleiding. Doel van de samenwerking is om middelbare scholieren een gerichtere keuze te laten maken voor een vervolgopleiding. Scholieren van het vmbo moeten op hun 15e/16e al een keuze maken. Dat is niet voor iedereen eenvoudig. Om hen eerder met het mbo kennis te laten maken, krijgen scholieren een beter beeld van een vervolgopleiding waardoor vroegtijdig schooluitval kan worden voorkomen.  

In het nieuwe schooljaar is de zogenoemde doorlopende leerlijn onder meer gestart bij de opleiding Commercieel Technicus. Vmbo-scholieren van het Dalton College in Alkmaar komen elke woensdagmiddag naar het Horizon College waar ze leren om te 3D tekenen en te printen. Zij hebben de opdracht gekregen om een zeepbakje en een scheerkwast te produceren. Zij bouwen hiervoor een 3D-printer en op het Horizon College leren zij hoe dat moet. Docent Thijs van Zwam: ‘Wij zijn deze samenwerking aangegaan zodat de vmbo-scholieren in een vroeg stadium kennismaken met de opleiding en er een soepele overgang wordt gecreӫerd. Er ontstaat een doorlopende leerlijn waarbij zij de opleiding op het vmbo afronden en op het mbo starten. Onze opleiding Commercieel Technicus sluit in grote lijnen aan op de opleiding van de vmbo-scholieren. Het geeft ook de mogelijkheid om onze eigen studenten erbij te betrekken. Zij kunnen een begeleidende rol aannemen en dat is voor hen onderdeel van de opleiding.’ 

Betere overstap 
Ook de opleidingen Commercie zijn dit nieuwe schooljaar gestart met de doorlopende leerlijn. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met het Huygens College in Heerhugowaard. Derde en vierdejaars vmbo-scholieren met het profiel economie en ondernemen zijn erbij betrokken. In het derde jaar verzorgen docenten van het Horizon College één keer per week lessen commerciӫle vaardigheden zoals elevator pitch, telefonische acquisitie en verkoopgesprekken. In het examenjaar krijgen de scholieren één keer per week les op het Horizon College; oriӫntatie op ondernemerschap. Volgens docent Bianca de Jong maken de scholieren nu eerder kennis met de praktijk en het mbo. ‘Het zorgt voor een betere overstap van het vmbo naar het mbo, met minder uitval en een betere beroepskeuze. 

Meerdere doorlopende leerlijnen 
Naast bovenstaande voorbeelden zijn ook andere doorlopende leerlijnen ontwikkeld. Zo werkt het Horizon College al enige jaren samen met het d’Ampte Vakcollege in Hoorn. Voor meerdere techniekopleidingen zoals timmeren, meubelmaken, elektrotechniek en installatietechniek zijn doorlopende leerlijnen ontwikkeld. In de regio Purmerend is een aantal jaren geleden het project Purmer Valley gestart. Binnen dit project werken het bedrijfsleven en de vmbo-scholen samen met de ICT-opleidingen van het Horizon College.