Sport & Bewegen

Medewerker Sport en Recreatie

Sport & Bewegen
Miljoenen Nederlanders doen aan sport, van jong tot oud en van heel atletisch tot en met mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Daarom zijn er allerlei organisaties die zich met sport en bewegen bezighouden. Niet alleen traditionele sportclubs maar ook bijvoorbeeld overheidsinstanties, fit- en wellnesscentra, zwembaden en sportorganisatiebureaus.

Als Medewerker Sport en Recreatie assisteer je bij allerlei sportactiviteiten. Hierbij staat de begeleiding van de deelnemers centraal. Je werkt bij een sportvereniging, zwembad, fitness- of wellnesscentrum of in de sportieve recreatie. Dit beroep is vooral leuk omdat je veel contact hebt met mensen en op een sportieve en recreatieve manier mensen begeleidt. Spreekt dit je aan en heb je er geen bezwaar tegen om ook ’s avonds en in het weekend te werken? 

Locatie:Alkmaar, Purmerend
Niveau:2
BOL/BBL:BOL
Duur:2 jaar (3200 uur studiebelasting)
Start:Augustus
Uitgebreide opleidingsinformatie
Sport- en Bewegingscoördinator

Sport & Bewegen
Sport en lichaamsbeweging zijn belangrijk voor de mens. Gezondheid, plezier beleven, elkaar ontmoeten en prestaties leveren zijn motieven om te sporten.

Als Sport- en Bewegingscoördinator maak je het mogelijk voor verschillende doelgroepen deel te nemen aan sport en bewegingsactiviteiten. Je coördineert projecten en geeft professionele begeleiding aan verschillende groepen of individuen. Je werkterrein is divers. Je kunt aan het werk in een fitnesscentrum, sportorganisatiebureau, school, naschoolse opvang, sportvereniging, zorginstelling, gevangenis of evenementenbureau. Je kunt ook een eigen bedrijf starten en werken als zelfstandige.

In het derde jaar van de opleiding volg je één van de volgende drie uitstroomprofielen:

  • Coördinator buurt, onderwijs en sport
  • Coördinator sport- en bewegingsagogie
  • Coördinator Sport, Bewegen en Gezondheid 

De uitstroomrichtingen worden uitgevoerd bij voldoende belangstelling.

Spreekt één van bovenstaande uitstroomrichtingen je aan en ben je sportief en bovendien in staat om zelfstandig te studeren, initiatief te nemen en samen te werken? Dan is dit de opleiding voor jou!

Locatie:Alkmaar, Purmerend
Niveau:4
BOL/BBL:BOL
Duur:3 jaar (4800 uur studiebelasting)
Start:Augustus
Uitgebreide opleidingsinformatie
Sport- en Bewegingsleider

Sport & Bewegen
Sport en lichaamsbeweging zijn belangrijk voor de mens. Gezondheid, plezier beleven, elkaar ontmoeten en prestaties leveren zijn motieven om te sporten.

Als Sport- en Bewegingsleider begeleid je zelfstandig mensen en zoek je voor hen de juiste manier van bewegen, afhankelijk van hun wensen en vaardigheden. Je zorgt ervoor dat mensen het naar hun zin hebben en een volgende keer graag terugkomen. Je signaleert vorderingen en problemen in de bewegingsvaardigheden en speelt hier tijdig op in. Ook assisteer je mensen bij het leren van sporttechnische en -tactische vaardigheden.

Je ontwikkelt zelf de plannen en programma's die je later ook uitvoert en begeleidt. Voordat je die plannen maakt, kijk je eerst goed wat de wensen, behoeften en mogelijkheden zijn van de desbetreffende groep. Als het nodig blijkt, kun je het programma ook aanpassen.

Je werkt bij een sportclub, overheidsinstantie of sportorganisatiebureau of bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in sportieve recreatie. Voorbeelden: een sportvereniging, commerciële sportorganisatie, fitnesscentrum, instelling voor gehandicaptenzorg, asielzoekerscentrum, politie, defensie of een sportfonds.

Spreekt dit je aan en heb je er geen bezwaar tegen om te werken als andere mensen vrij hebben, zowel overdag als 's avonds of in het weekend?

Locatie:Alkmaar, Purmerend
Niveau:3
BOL/BBL:BOL
Duur:3 jaar (4800 uur studiebelasting). Aan het eind van het eerste jaar wordt de doorstroming naar niveau 3 of 4 bepaald.
Start:Augustus
Uitgebreide opleidingsinformatie

Meer Welzijn