Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Toelatingsbeleid

Wat is ons toelatingsbeleid?

Toelatingseisen en voorwaarden

Om bij het Horizon College een opleiding te volgen op niveau 1 (Entree), niveau 2 (basisberoepsopleiding), niveau 3 (vakopleiding) of niveau 4 (middenkaderopleiding of specialistenopleiding) moet je voldoen aan een aantal opleidingseisen en voorwaarden. Je leest het hieronder.

Vooropleidingseisen 

Voor elk niveau zijn er bepaalde vooropleidingseisen.  

Niveau 1 Entree 
Een Entree-opleiding is volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs voor iedereen toegankelijk. Je moet wel op 1 augustus van het nieuwe schooljaar minimaal 16 jaar zijn. 

Niveau 2 basisberoepsopleiding 
Om een basisberoepsopleiding te volgen heb je één van de onderstaande diploma’s/bewijsstukken nodig, namelijk: 
• een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg 
• een diploma van een entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) 
• een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen
• een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling 

Niveau 3 vakopleiding of niveau 4 middenkaderopleiding 
Voor de vakopleiding en de middenkaderopleiding heb je één van de onderstaande diploma’s/bewijsstukken nodig, namelijk: 
• je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg
• je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3) 
• je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen 
• je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling 

Niveau 4 specialistenopleiding 
Om toegelaten te worden, moet je beschikken over een diploma vakopleiding (niveau 3) voor hetzelfde beroep of dezelfde richting.  

Aanmelden

Als je je wilt aanmelden, dan moet je rekening houden met een aantal dingen. Meld je bij voorkeur digitaal aan voor een beroepsopleiding. Je moet hiervoor wel beschikken over een burgerservicenummer (BSN) en een e-mailadres. Is het voor jou niet mogelijk je digitaal aan te melden, dan kun je contact opnemen met het Expertisecentrum Begeleiding van de locatie waar je opleiding wordt gegeven (zie gegevens onderaan pagina). Wat is verder nog belangrijk? 

1. Meld je uiterlijk 1 april  
Meld je uiterlijk 1 april aan voorafgaande aan het schooljaar waarin je de opleiding wilt gaan volgen. Dan word je geplaatst in de opleiding van jouw keuze als je voldoet aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende voorwaarden. Daarnaast helpt dit ons alles op tijd te organiseren en je zo nodig te begeleiden bij je studiekeuze.  

2. Beperkt aantal plaatsen 
Voor bepaalde opleidingen zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kijk bij de opleiding van je keuze of dit het geval is. Meld je voor deze opleidingen tijdig aan. De beschikbare plekken wijzen we toe op volgorde van binnenkomst. Als er vóór 1 april al meer aanmeldingen binnen zijn dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, word je op een wachtlijst geplaatst. 

3. Enkele opleidingen hebben aanvullende voorwaarden 
Bij de opleidingsinformatie staat vermeld welke activiteiten in de intake worden georganiseerd om te beoordelen of je aan die voorwaarden voldoet. Kijk voor meer informatie bij de opleiding van je keuze. 

 

Veelgestelde vragen

Punt van aandacht

In het eerste studiejaar bespreken we samen je studievoortgang. Aan het eind van het eerste studiejaar krijg je een Bindend Studieadvies (BSA) of je de opleiding kunt blijven volgen. Als dit een negatief advies is, mag dit geen verrassing voor je zijn. We begeleiden je dan naar een andere opleiding. In de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding staat precies beschreven welke studievoortgang je in het eerste jaar moet maken. 

Contact met het Expertisecentrum Begeleiding Expertisecentrum Begeleiding Alkmaar expertisecentrumbegeleiding-alkmaar@horizoncollege.nl 072-5476767 / 06 284 617 51
Contact met het Expertisecentrum Begeleiding Expertisecentrum Begeleiding Heerhugowaard expertisecentrumbegeleiding-heerhugowaard@horizoncollege.nl 072-547 6464 / 06 284 616 29
Contact met het Expertisecentrum Begeleiding Expertisecentrum Begeleiding Hoorn expertisecentrumbegeleiding-hoorn@horizoncollege.nl 0229-287171 / 06 284 617 98
Contact met het Expertisecentrum Begeleiding Expertisecentrum Begeleiding Purmerend expertisecentrumbegeleiding-purmerend@horizoncollege.nl 0299-455313 / 06 284 617 11