Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Vertrouwenspersoon

Iedereen moet zich veilig voelen

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen is het belangrijk dat je je verhaal kwijt kunt. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding. Zij bieden een laagdrempelig aanspreekpunt waar iedereen van het Horizon College terecht kan. Een vertrouwenspersoon kan jou een luisterend oor bieden, ondersteuning geven in lastige situaties en je helpen het gesprek met een ander aan te gaan. Alles wat je meldt aan een vertrouwenspersoon is vertrouwelijk.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

Ongewenste omgangsvormen uiten zich bijvoorbeeld in pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.

Pesten: herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen je je niet makkelijk kunt of durft te verdedigen. Dit kan (een combinatie van) digitaal, verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zijn.
Seksuele intimidatie: elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de (digitale) schoolomgeving dat jij als ongewenst ervaart.
Discriminatie: ongelijke behandeling van personen: het achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van positie, geslacht, huidskleur, religie, seksuele geaardheid of voorkeur.
Agressie en geweld: je wordt psychisch, fysiek of digitaal  lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

Voorbeelden

  • je voelt je onheus bejegend. Je weet niet goed hiermee om te gaan en je voelt je hierdoor onzeker. Hierover wil je graag met iemand in gesprek die neutraal en ondersteunend is.

  • iemand benadert je onrespectvol. Je wilt je hart luchten over deze situatie met iemand die je in vertrouwen kunt nemen.

  • je ervaart dat je in de groep waarin je zit buitengesloten wordt. Het kan ook zijn dat je herhaaldelijk wordt bespot en dat er steeds kleinerende en vernederende opmerkingen over en naar jou gemaakt worden vanwege bijvoorbeeld uiterlijk, gedrag of wijze van praten. Je vindt het fijn om dit bespreekbaar te maken, maar weet niet hoe en wilt hierin ondersteuning.

  • er kan sprake zijn van agressie en geweld wanneer je wordt uitgescholden, er tegen je geschreeuwd wordt, je bedreigd of geïntimideerd wordt.Ondersteuning, opvang, een luisterend oor en advies zijn dan van belang.

Contact

Heb je met een van de bovenstaande voorbeelden te maken? Weet dan dat er een team vertrouwenspersonen bij het Horizon College voor je klaar staat waar je terecht kunt. Iedereen moet zich veilig voelen! Als student van het Horizon College kun je meer informatie vinden op ConnectMe