Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Vrijwillige bijdragen

Wat zijn de extra kosten?

Wat zijn vrijwillige bijdragen?

De vrijwillige bijdragen bestaan uit kosten voor extra voorzieningen, faciliteiten of activiteiten die naar keuze kunnen worden afgenomen, bijvoorbeeld een excursie waaraan je niet verplicht bent om deel te nemen. Deze worden apart en tegen kostprijs in rekening gebracht. Niet deelnemen heeft geen gevolgen voor het volgen of afronden van de opleiding.