Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Gemma

Maakte de overstap van het vmbo naar het mbo

Gemma aan het woord

De kennis en kunde van twee werelden komen prachtig samen in haar baan. Als docent verbindt Gemma Pijnacker namelijk de Nederlandse taal en de gezondheidszorg met elkaar. Ze is docent Nederlands en verbonden aan de opleiding Verzorgende IG, waar ze ook beroepsgerichte vakken zoals psychiatrie en psychogeriatrie geeft. Deze mooie combinatie kan Gemma maken omdat zij zowel de lerarenopleiding Nederlands als de lerarenopleiding Gezondheidskunde heeft gevolgd. Aangevuld met een opleiding Psychiatrisch Verpleegkundige was het voor Gemma geen moeilijke beslissing om voor het mbo te kiezen. ‘Het is inderdaad een unieke en boeiende combinatie; Nederlands en de gezondheidsvakken. Hiervoor gaf ik Nederlands op een vmbo. Nu kan ik het Nederlands verbinden met gezondheidszorg. Dat vind ik interessant én het is enorm afwisselend.’

 

Medische woordenschat
In eerste instantie werd Gemma aangenomen als docent Nederlands, maar omdat het tekort aan docenten gezondheidszorg groot was, volgde de combinatie. Bij het vak Nederlands gaat het bij de gezondheidsopleidingen met name om spelling, spreekvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid. Daarnaast zorgt Gemma ervoor dat het Nederlands ook behandeld wordt in de medische vaktaal. ‘Tijdens de lessen Nederlands werk ik aan de medische woordenschat van de studenten zodat ze tijdens een stage niet hoeven te vragen wat een woord zoals bijvoorbeeld necrose, het afsterven van weefsel,  betekent. Doordat ik de combinatie van vakken kan maken, kan ik de diepte in en zie ik een bredere ontwikkeling bij de studenten. Een ander voorbeeld is het onderdeel presenteren, dat is een examen bij Nederlands. Als iemand bij het vak psychiatrie een presentatie moet geven, kan ik vanuit het vak Nederlands ondersteunen bij de presentatie. Dus vang je twee vliegen in één klap.’

 

Leuke doelgroep
Het grote verschil met het vmbo is het aantal uren Nederlands dat bij het mbo wordt gegeven. Bij de opleidingen Gezondheidszorg één uur per week. Gemma ziet dat graag uitgebreid worden. Echter, de combinatie van het Nederlands met de beroepsgerichte vakken en iets voor een ander kunnen betekenen zijn voor Gemma belangrijke drijfveren om voor het mbo te kiezen. De oudere doelgroep vindt ze enorm leuk om mee te werken. Ze werkt zowel met jonge als met oudere studenten. Dat zorgt voor nog meer diversiteit in haar werk. ‘Geen dag is hetzelfde’, vertelt Gemma. ‘Samen met een fijn team, de afwisseling en het werk dichtbij huis zit ik hier goed op mijn plek.’

Het Horizon College heeft regelmatig vacatures voor docenten. Ben jij op zoek naar een andere werkomgeving; wellicht is het mbo-onderwijs ook iets voor jou. 

Werken bij het Horizon College