Horizon College | Word de beste versie van jezelf

publicatiedatum: 28 juni 2021

De leerwerkmakelaar opent deuren voor studenten die vastlopen

Zonder de begeleiding van de leerwerkmakelaar, mentor, jobcoach en werkgever weet Tygo niet of het hem gelukt was: een diploma én een baan. Tygo (20) heeft een vorm van autisme, PDD-NOS, en het was voor hem moeilijk de goede aansluiting te vinden op zijn mbo-opleiding en zijn werkplek. Totdat hij in contact kwam met de leerwerkmakelaar van het Horizon College. De leerwerkmakelaar zorgt ervoor dat BBL-studenten extra ondersteuning krijgen als dat nodig is. Een BBL-student werkt 4 dagen en gaat 1 dag per week voor de theorie naar school. Tygo vertelt trots: ‘Ik ben blij dat ik mijn diploma heb gehaald, een passende werkplek heb en voor mezelf kan zorgen. Zonder begeleiding weet ik niet of dit gelukt was, dan zat ik nu waarschijnlijk thuis werkloos op de bank te gamen.’

Talenten ontwikkelen
Voordat dit succes werd behaald, zijn meerdere stappen gezet door meerdere mensen en organisaties. Het Horizon College vindt het belangrijk dat iedereen zijn talenten kan ontwikkelen, ook als dat niet gemakkelijk gaat. Tygo kwam van het speciaal onderwijs naar het Horizon College, volgde de BBL-opleiding Transport en Logistiek maar op de werkplek lukte het tot twee keer toe niet. ‘Die bedrijven pasten niet bij mij’, vertelt Tygo. ‘Ze wisten niet om te gaan met iemand die PDD-NOS heeft.’

Afspraken met gemeente
Marion Strik is
één van de leerwerkmakelaars van het Horizon College en kreeg Tygo in het vizier nadat hij vastliep. ‘Er werd op het werk te veel van Tygo gevraagd en we hebben gezocht naar een oplossing. In het kader van de zogenoemde indicatie banenafspraak hebben we met de gemeente Alkmaar afspraken gemaakt. Tygo stapte over naar de opleiding Logistiek Medewerker, kreeg een jobcoach en een nieuwe werkgever die extra begeleiding kan bieden en hiervoor subsidie ontvangt.’

Moeite met werktempo
De leerwerkmakelaar organiseerde het regeldeel met de gemeente en Mo Gumus nam namens de gemeente de taak van jobcoach op zich. Tygo en Mo spraken elkaar elke week, nu wat minder. ‘Als jobcoach heb ik een nieuwe kleinschalige werkplek voor Tygo gezocht. Dat is Bootschappen Watersport in Alkmaar geworden. We merkten dat organiseren en plannen van de werkzaamheden lastig voor hem is en daar krijgt hij ondersteuning bij. We praten met elkaar wat wel en niet goed gaat.’ Tygo vult aan: ‘Sommige dingen zijn moeilijker voor mij zoals het werktempo. Ik pak pakketten in en maak deze verzendklaar. Zo’n veertig tot vijftig per dag. Ik kan niet altijd de werksnelheid halen die wordt verwacht. Mijn huidige werkgever weet wat ik wel en niet kan en houdt daar rekening mee. Ik vind het fijn dat er mensen zijn die zich met mij bemoeien en me helpen te ontwikkelen.’

Diploma gehaald
Naast zijn werk ging Tygo 1 dag per week naar school. De lesstof vond hij niet moeilijk en bij de planning van schooltaken kreeg hij ondersteuning van zijn mentor, Geert Balder. ‘Tygo is halverwege een bestaand schooljaar ingestroomd om zijn vakleer op te pakken,’ legt Geert Balder uit.  ‘Dit heeft hij heel goed gedaan. In de avonduren heeft hij op school de theorie gevolgd. Als mentor is het prachtig om te zien dat Tygo ondanks zijn switch toch de motivatie en energie heeft kunnen opbrengen om zijn schoolloopbaan met een diploma af te ronden. Dit geeft mij als docent en mentor veel voldoening, maar ook voor het team, ouder, werkgever, jobcoach en het Horizon College. Voor jongeren zoals Tygo is het van groot belang dat zij zich waardevol voelen in de maatschappij en zelfredzaam kunnen zijn. Hierin hebben wij een steentje kunnen bijdragen. Tygo heeft zijn toekomstbeeld moeten aanpassen nadat hij niet verder kon met de opleiding Transport. Ondanks deze teleurstelling is hij gegroeid. De rol van mentor/docent is niet zo zeer om studenten te behoeden voor het vallen maar ze weer omhoog helpen als ze gevallen zijn.’

Maatschappelijke bijdrage leveren
Niet alleen voor Tygo is dit een succes, ook voor zijn werkgever Koen van der Eng van Bootschappen Watersport. ‘De extra begeleiding die we Tygo kunnen geven, heeft zijn vruchten afgeworpen. Hij heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt en dat is voor ons als bedrijf ook een succes. Wij willen een maatschappelijke bijdrage leveren en voorkomen dat jongeren zoals Tygo buiten de boot vallen. Uiteraard moet je er wel tijd en energie insteken. Bedrijven die mogelijkheden zien, zou ik het zeker aanraden. De gemeente verstrekt subsidie en met al onze gezamenlijke inspanningen voorkomen we dat iemand werkloos thuis op de bank komt te zitten.’

Salaris waard zijn
Tygo is zich zeer bewust van alle gezamenlijke inspanningen en ziet zijn toekomst rooskleurig tegemoet. ‘Zonder alle hulp en zeker zonder de hulp van mijn jobcoach Mo was het met mij niet goed gegaan. Ik heb een fijne werkplek en wil kwalitatief goed werk leveren. Mijn salaris wil ik aan het einde van de maand waard zijn.’

Op de foto: links Tygo en rechts zijn werkgever Koen van der Eng

Heb je als werkgever interesse om jongeren zoals Tygo een steuntje in de rug te geven met een mooie leerwerkplek, kijk dan ook op: https://www.horizoncollege.nl/bedrijven/algemene-informatie/