Onze visie: welkom in de wereld van het Horizon College

 

Het Horizon College heeft een nieuwe strategische visie. En daar zijn we enorm blij mee, en ook ontzettend trots op. Heel veel mensen hebben input geleverd om deze mooie visie tot stand te brengen. Niet alleen docenten, studenten en medewerkers hebben hieraan bijgedragen, ook leerbedrijven en relaties van het Horizon College hebben enthousiast meegedacht over de school die we willen zijn. Daarvoor wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. Samen komen we verder en samen maken we het onderwijs van de toekomst. 

Met onze nieuwe visie gaan we nu aan de slag. Het is niet morgen klaar. Dit is waar wij naar toe werken. Het is wie we willen zijn en wat we willen betekenen.

Onderwijs is verbinding. Verbinding tussen de docent en de student. Tussen studenten in de klas. Tussen alle medewerkers. Tussen teams en managers. Tussen stagebedrijven en school. Ook ouders en alle andere partners waarmee we ons werk doen. Alleen sámen met jou kunnen we worden wat we willen zijn.

Alle collega's, studenten, relaties en andere partners nodig ik uit om mee te doen. Door elkaar te ontmoeten. Elkaar te leren kennen. Door onze krachten te bundelen. Door de juiste vragen te stellen en goed te luisteren. Door te focussen op dat wat ons verder helpt naar de volgende horizon. Door heldere afspraken te maken. Knopen door te hakken. Door te accepteren dat groei soms ook wrikt. Door te leren van fouten. Door ook te blijven lachen en plezier te maken. Door te blijven ondernemen en vernieuwen. Op deze manier worden we de school die we willen zijn.

Sommige zaken zijn snel te veranderen, andere vragen meer tijd. Met de juiste combinatie van geduld, daadkracht en ambitie blijven we vooruitgaan. Zo maken we stap voor stap samen van het Horizon College de school die in deze visie beschreven staat.

Lees over onze visie, onze waarden en de ideeën die daar richting aan geven (download hier de pdf).

Anja Grootoonk
Voorzitter College van Bestuur

 

-------------------------------------------------------------

HC Masterclass: Blijf bij de les

Twintig studenten hebben in drie masterclasses onder leiding van Lange Frans een rap gemaakt met een passende verhaallijn voor een videoclip. De clip is gebaseerd op de nieuwe visie van het Horizon College.

 

Kijk en luister naar de clip: 'Blijf bij de les'