Governance

Het Horizon College heeft alle zaken rondom bestuur en organisatie uitgewerkt in onder meer statuten, een directiestatuut, een bestuursreglement en een integriteitscode.

- Statuten 
- Integriteitscode 
- Directiestatuut
- Bestuursreglement
- Klokkenluidersregeling