Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Onderzoek & Innovatie

Onderzoek en Innovatie

Onderzoek en innovatie dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs én de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs. Ook is dit van groot belang voor het oplossen van vraagstukken uit het werkveld. Samenwerken is hierbij een must. Daarom heeft het Horizon College het Innovatielab: een plek waar vragen, ideeën, wensen en experimenten samenkomen.

Innovatielab

Je kunt het Innovatielab zien als een proeftuin voor onderwijsvernieuwing. Docenten en studenten kunnen hier nieuwe technologieën en innovatieve onderwijsmethoden uitproberen én verbeteren voordat ze in het onderwijs toegepast worden. Hierbij kun je denken aan nieuwe software, het toepassen van virtual en augmented reality, blended leervormen en serious gaming. Het Innovatielab bestaat uit docenten en onderwijsprofessionals die samenwerken om hun kennis en ervaring te delen. Ze zetten zich in voor het integreren van technologie in het onderwijs én de continue verbetering van de onderwijskwaliteit.

Practoraat Onderwijs en Digitalisering

Ook het Practoraat Onderwijs en Digitalisering is een belangrijk element voor onderzoek en innovatie. Een practoraat is een kennisplatform waarin docent-onderzoekers met een practor (hoofdonderzoeker) en partners uit het (regionale) bedrijfsleven onderzoek doen naar innovatie en verbeteringen in het onderwijs. Doel is het verspreiden van kennis en innovatie en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Het Practoraat Onderwijs en Digitalisering slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven.

Benieuwd naar onze andere samenwerkingen?

Lees meer over onze projecten Dudoc XP, Logmotion en PurmerValley. Allemaal projecten die zijn gerealiseerd door samenwerkingen met het werkveld.

Lees meer