Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

  • Alkmaar Hoorn
  • BBL BOL
  • Niveau 4
  • 3 jaar 1,5 jaar
  • september 2024 mei 2024
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Lijkt het je interessant om bij te dragen aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen? Of om kinderen en jongeren te helpen en begeleiden met gedrags- en opvoedingsproblemen? Lees snel verder over de mbo-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker!

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker bied je kinderen, die aan jou worden toevertrouwd, een veilige en vertrouwde omgeving. Je onderneemt verschillende activiteiten met kinderen, waarbij je rekening houdt met hun leeftijd en interesses. Daarnaast stimuleer en begeleid je de interactie in de groep die je onder je hoede hebt. Je richt je ook op kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en gedrags- en opvoedingsproblemen. Eventuele ontwikkelingsachterstanden signaleer en bespreek je met je leidinggevende en de ouders. Je bent in staat om een plan van aanpak voor een kind of een groep kinderen op te stellen. Deze kinderen en jongeren wonen vaak in een instelling. Je leert daarom om te gaan met groepsprocessen. Je werkt in een team en je bespreekt de ontwikkeling van de kinderen en jongeren met collega's.  Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je werken in een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), maar ook als begeleider op een woongroep, in een orthopedagogisch centrum of in het speciaal onderwijs.

Studiefeiten

Punt van aandacht

De opleiding start alleen bij voldoende aanmeldingen.​

Startmomenten BBL
• Locatie Hoorn heeft 4 instroommomenten per schooljaar; september, november, februari en mei
• Locatie Alkmaar heeft 2 startmomenten per schooljaar; september en februari

Incompany
Voor informatie over incompany-opleidingen of maatwerktrajecten kunt u contact opnemen:
Hoorn: Sylvia van den brink I 0229 287100 I s.vandenbrink@horizoncollege.nl
Alkmaar: Annemiek de Wit I 06 109 31 385 I a.c.dewit@horizoncollege.nl

Aanmelden

Klik op één van onderstaande buttons om je aan te melden voor deze opleiding. 

Wil je eerst meer informatie over aanmelden? Klik dan hier.

Aanmelden - BBL Aanmelden - BOL

Contact

Informatie en vragen Welzijn Alkmaar OSBwelzijnalkmaar@horizoncollege.nl (072) 547 68 94
Informatie en vragen Welzijn Hoorn OSBwelzijnhoorn@horizoncollege.nl (0229) 28 74 22
s