Mbo-opleiding Pedagogisch Medewerker | Horizon College

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

  • Alkmaar Hoorn
  • BOL BBL
  • Niveau 3
  • 3 jaar 2 jaar 1,5 jaar
  • mei 2023
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Op een kinderopvang werken, waar je onder andere voor kinderen uitdagende activiteiten aanbiedt die tegelijkertijd ook de ontwikkeling stimuleert? Meld je aan voor de mbo-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang!

Pedagogisch medewerker is een belangrijk vak, waaraan ouders, overheid en basisonderwijs steeds hogere eisen stellen. En dat is niet zo vreemd. Als pedagogisch medewerker kinderopvang ben je er namelijk ten eerste verantwoordelijk voor dat een kind zich veilig voelt in zijn omgeving. Je zorgt ervoor dat het kind zich opgemerkt voelt. Maar je doet als medewerker veel meer: je levert een grote bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling. Je hebt een voorbeeldfunctie als het gaat om waarden als respect, verdraagzaamheid en gemeenschapsbesef.  Natuurlijk heb je dan ook contacten met ouders. Je kunt na de opleiding aan de slag in een peuterspeelzaal voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, in een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar of in een buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit alles betekent dat je werktijden heel verschillend kunnen zijn: ook in de vroege ochtend of avond en in schoolvakanties. 

Studiefeiten

Punt van aandacht

De opleiding start alleen bij voldoende aanmeldingen.

Startmomenten BBL
Hoorn: locatie Hoorn heeft 4 instroommomenten per schooljaar, september, november, februari en mei.
• Alkmaar: locatie Alkmaar heeft 2 startmomenten per schooljaar, september en februari.

Interesse in onze modulaire BBL-opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 of 4 van 1,5 jaar in Hoorn? Kom naar onze voorlichtingsavond om kennis te maken en te oriënteren

Incompany
Voor informatie over incompany-opleidingen of maatwerktrajecten kunt u contact opnemen:
Hoorn: Sylvia van den brink I 0229 287100 I s.vandenbrink@horizoncollege.nl
Alkmaar: Annemiek de Wit I 06 109 31 385 I a.c.dewit@horizoncollege.nl

Aanmelden

Klik op één van onderstaande buttons om je aan te melden voor deze opleiding.

Wil je eerst meer informatie over aanmelden? Klik dan hier.

Aanmelden - BOL Aanmelden - BBL

Contact

Informatie en vragen Welzijn Alkmaar OSBwelzijnalkmaar@horizoncollege.nl (072) 547 68 94
Informatie en vragen Welzijn Hoorn OSBwelzijnhoorn@horizoncollege.nl (0229) 28 74 22