Pedagogisch Werk

2020 - 2021
Laatst gewijzigd op 10-10-2019

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Kinderopvang is niet weg te denken uit onze samenleving. Pedagogisch Medewerker is een belangrijk vak, waaraan ouders, overheid en basisonderwijs steeds hogere eisen stellen.

Als Pedagogisch Medewerker Kinderopvang ben je er allereerst verantwoordelijk voor dat een kind zich veilig voelt in zijn omgeving. Je zorgt ervoor dat het kind zich opgemerkt voelt. Jij doet als medewerker echter veel meer: je levert een grote bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Als Pedagogisch Medewerker heb je een voorbeeldfunctie als het gaat om waarden als respect, verdraagzaamheid en gemeenschapsbesef. 

De activiteiten die je aanbiedt moeten uitdagend zijn en de ontwikkeling van het kind stimuleren. Je houdt rekening met leeftijd en interesses van het kind. Natuurlijk heb je ook contacten met ouders. 

Je werkt óf in een peuterspeelzaal voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, in een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar of in een buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit alles betekent dat je werktijden heel verschillend kunnen zijn: ook in de vroege ochtend of avond en in schoolvakanties.

Stel e-Brochure samen
Locatie : Alkmaar, Hoorn
Niveau : 3
BOL/BBL : BOL of BBL
Duur : BOL: 3 jaar (4800 uur studiebelasting). BBL: afhankelijk van leeftijd, vooropleiding en werkervaring.
Start : Augustus en januari (bij voldoende aanmeldingen)

Wat leer je?

In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling.
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid.
 • Opvoeden en ontwikkelen van het kind/ de kinderen in de kinderopvang.

Je leert:

 • hoe een kind zich ontwikkelt;
 • begeleiding bieden bij de ontwikkeling, opvoeding en persoonlijke verzorging;
 • ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden;
 • zorg dragen voor een veilige en sfeervolle omgeving;
 • contacten te onderhouden met ouders/verzorgers;
 • samenwerken.

Nederlands en rekenen zijn daarnaast belangrijke vakken.

Beroepspraktijkvorming

BOL: je loopt in alle leerjaren stage.
BBL: je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en je gaat 1 dag per week naar school.

Om stage te kunnen lopen heb je bij veel instellingen een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) nodig. Zonder een VOG kun je geen stage lopen en kun je deze opleiding bij ons niet succesvol afronden. 

Vooropleiding

 • Vmbo KB, GL, TL
 • Havo 3 (met overgangsbewijs)
 • Mbo niveau 2

 

Vervolgopleiding

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang (1 jaar)

Kosten

We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen. 

Studie in Cijfers

In ‘Studie in Cijfers’ van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) staat informatie over jouw opleiding en de kans op een baan en stage in jouw regio. Deze belangrijke en objectieve informatie kan je helpen bij het kiezen van een mbo-opleiding.

Klik hier voor de ‘Studie in Cijfers’ voor deze opleiding.

Meer informatie

Alkmaar:
(072) 547 68 94 | OSBwelzijnalkmaar@horizoncollege.nl 

Hoorn:
(0229) 28 74 22 | OSBwelzijnhoorn@horizoncollege.nl

Crebo: 25486