Passend onderwijs

Informatie voor leerlingen van het voortgezet onderwijs over extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs

 

Wanneer je een beperking, chronische ziekte of stoornis hebt, kun je in aanmerking komen voor extra ondersteuning. In een uitgebreide intakeprocedure bepalen we met jou of je een geschikte opleiding hebt gekozen en met welke extra ondersteuning jij deze opleiding op een goede manier kunt volgen. Uiteraard wordt de extra ondersteuning gegeven binnen de grenzen die door de opleiding en het toekomstige beroep worden gesteld.

Denk je in aanmerking te komen voor extra ondersteuning lees deze informatie dan goed door.

Informatie nodig over jou

Het is belangrijk om al bij de aanmelding te vermelden of je een beperking, chronische ziekte of stoornis hebt die jou kan belemmeren tijdens je studie. Dan kunnen we hier rekening mee houden en vergroot je meteen bij de start al je kansen op studiesucces.

Om te kunnen beoordelen of je in aanmerking komt voor extra ondersteuning krijg je een apart intakegesprek. Daar nodigen we ook je ouders/verzorgers voor uit. We nemen ook contact op met jouw vorige school voor het bespreken van recente begeleiding (een 'warme overdracht'). Daarnaast hebben we een diagnose brief of medische verklaring nodig. 

Op basis van al deze informatie kijken we welke extra ondersteuningsbehoefte je hebt en of het Horizon College dit kan bieden. Ook wordt besproken of je het beroep waarvoor je hebt gekozen, kunt uitvoeren. Na het gesprek hoor je niet meteen of je geplaatst kunt worden en of je voor extra ondersteuning in aanmerking komt. We nemen zo snel mogelijk na het gesprek contact met je op.

De voor jou bedoelde extra ondersteuning leggen we vast in een ondersteuningsaddendum (bijlage bij de onderwijsovereenkomst). De eerste weken van de opleiding werken we dit uit in een begeleidingsplan.

De extra ondersteuning

De extra ondersteuning die wij met je afspreken wordt uitgevoerd, door je mentor, zijn/haar collega's en een ambulant begeleider.

Voorbeelden van extra ondersteuning zijn:

  • Extra begeleiding van docenten, je mentor of stagebegeleider
  • Specialistische coaching en begeleiding van een ambulant begeleider
  • Aanpassing van het tempo en extra voorzieningen bij stages
  • Extra voorzieningen bij examens

Natuurlijk zijn er ook andere afspraken te maken, afhankelijk van wat jij nodig hebt. Van jou verwachten we actieve inzet bij de extra ondersteuning en begeleiding.

Wanneer niet geplaatst?
Het Horizon College kan besluiten om je niet te plaatsen in een opleiding als jouw beperking, chronische ziekte of stoornis het uitoefenen van het toekomstige beroep in de weg staat, of als de extra ondersteuningsvraag te groot is. Als jouw ondersteuningsvraag te groot is voor alle opleidingen van het Horizon College, dan ben je helaas niet toelaatbaar op onze school. Mocht je niet geplaatst worden en je bent het daar niet mee eens, dan kun je per brief bezwaar maken.

Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie of vragen over passend onderwijs kun je contact opnemen via de e-mail: info@horizoncollege.nl. Of kijk op veelgestelde vragen over passend onderwijs in het Horizon College.