Horizon College | Word de beste versie van jezelf

Vavo havo

Haal je havo-diploma met vavo

Alkmaar
1 september 2024
1 jaar
2 jaar

Iets voor jou?

Ben je blijven zitten in 4 havo? Heb je een vmbo-tl of mavodiploma en gemiddeld een 6,5 als examencijfer? Of ben je je huidige school ontgroeid? En wil je (alsnog) je havodiploma halen? 

Dan is de vavo echt iets voor jou!

Open dag Vavo | 1 juli 2024

Ben je gezakt voor je eindexamen? Of heb je niet alle juiste vakken voor je vervolgopleiding?

Bezoek dan onze open dag op maandag 1 juli van 16.00 - 20.00 uur en laat je informeren over de mogelijkheden binnen het vavo. 

Toelatingseisen

Wil je een havo-opleiding volgen aan het Horizon College? Afhankelijk van je vooropleiding kan je een 1-jarig of 2-jarig traject volgen.

2-jarig traject

Je doet over het algemeen een 2-jarig havo-traject als je:
• een vmbo-tl of mavodiploma hebt met zes theorievakken (exclusief maatschappijleer en LOB) en een gemiddeld examencijfer van 7,0 of hoger mits het vakkenpakket aansluit op het gewenste havo-profiel. Als het vakkenpakket niet aansluit op een havo-profiel kan het zijn dat je eerst de ontbrekende vakken op vmbo-tl moet behalen. 
• een vmbo-tl diploma hebt met zeven theorievakken (exclusief maatschappijleer en LOB) mits het vakkenpakket aansluit op het gewenste havo-profiel. Als het vakkenpakket niet aansluit op een havo-profiel kan het zijn dat je eerst de ontbrekende vakken op vmbo-tl moet behalen. 
• een overgangsrapport hebt van 3 naar 4 havo.
• bent blijven zitten in 4 havo.

Is dit niet van toepassing op jou? Lees dan over ons 1-jarig traject

Opzet 2-jarig traject

Bij deze opleiding volg je een dagprogramma met zeven examenvakken verspreid over twee jaar.

In het eerste jaar volg je vier examenvakken. Aan het einde van het schooljaar bepalen we, op basis van je inzet en cijfers, of je voldoende kans van slagen hebt om de havo in twee jaar te halen en of je door mag naar het tweede jaar.

In het tweede jaar volg je dan de overige drie examenvakken en maatschappijleer en schrijf je het profielwerkstuk.

Lees meer over het vakkenpakket

Extra ondersteuning

Omdat je dus voor de helft van de vakken meteen examen gaat doen, krijg je extra ondersteuning. Voor de meeste examenvakken heb je zes lesuren en voor enkele vakken vier lesuren per week. Door de extra uren kan de lesstof meer worden verspreid, maak je veel opdrachten en kunnen gaten in kennis en vaardigheden worden weggewerkt. Zo kun je goed voorbereid aan de examens deelnemen.

Daarnaast krijg je het eerste semester twee studievaardigheidsuren per week waarin je handige strategieën krijgt aangeboden om te leren leren, te plannen enzovoort. Vanaf het tweede semester worden dit verplichte huiswerkuren.

1-jarig traject

Je doet over het algemeen een 1-jarig havo-traject als je gezakt bent voor 5 havo of bent blijven zitten in 5 vwo.

Dit traject is ook geschikt als je wél je diploma hebt behaald, maar graag nog extra vakken wilt volgen voor je vervolgopleiding.

In principe rond je minimaal zeven vakken af met een examen en maak je een profielwerkstuk. Het is ook geen probleem als je minder vakken hoeft te volgen om je diploma te halen.

Lees meer over het vakkenpakket

Is bovenstaande niet van toepassing op jou? Lees dan over het 2-jarig traject.

"Ik ga weer superblij naar school"

Maaike van 't Sant

Vavo-student

Vakkenpakket vavo-havo

Alle vakken van het gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, maatschappijleer en het profielwerkstuk.

De vakken van één van de vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Een keuze uit de vakken in het vrije deel.

Volledig vakkenaanbod 1-jarig traject

Volledig vakkenaanbod 2-jarig traject.

Certificaten

Naast inschrijven voor een volledig vakkenpakket, kun je je ook aanmelden voor één of meerdere vakken. Per vak kun je een certificaat halen. Deze certificaten zouden als vrijstelling kunnen dienen bij een 21+toets voor het hbo.

Leerlingen die van profiel wisselen krijgen bij voldoende resultaat certificaten (in principe geen nieuw diploma). Het kan zijn dat je niet direct op havo-niveau ingeschreven kan worden voor certificaten. Als wij inschatten dat je onvoldoende voorkennis hebt van een vak, moet dit vak eerst op een lager niveau gevolgd en behaald worden. 

Vrijstellingen

Je krijgt vrijstellingen voor de vakken waarvoor je op je vorige vo-school een voldoende hebt behaald. De resultaten van deze vrijstellingen en de cijfers (certificaten) die je bij ons hebt behaald leveren samen een diploma op, als deze resultaten voldoen aan de reguliere slaagzakregeling.

Een profielwerkstuk dat afgerond is met een voldoende levert een vrijstelling op. Een profielwerkstuk dat is afgerond met een onvoldoende op je vorige vo-school moet je op het vavo overdoen.

Let op! Het is niet toegestaan dat een profielwerkstuk op de vo-school wordt afgerond als de leerling al op het vavo zit. 

Studielast

Op het vavo krijg je alle examenstof in één jaar aangeboden, dus lesstof van klas 4 en 5.

Heb je al eens examen in een vak gedaan? Reken dan op zo’n vier uur huiswerk per vak per week. Bij een nieuw vak mag je acht uur per vak per week rekenen.

Examen

Er zijn drie schriftelijke schoolexamenperiodes (SE’s). Het hele jaar door zijn er praktische opdrachten, presentaties, mondelingen etc. die meetellen voor het schoolexamen.

In mei vindt het landelijk centraal schriftelijk eindexamen (CSE) plaats, waaraan je pas mag deelnemen als alle onderdelen van het schoolexamen van een vak zijn afgerond.

 

Nog andere vragen?

Heb je nog andere vragen? Kijk dan op onze pagina met veelgestelde vragen of neem contact met ons op.